શ્રેણી:૧૯૬૫માં મૃત્યુ

વિકિપીડિયામાંથી

આ શ્રેણીમાં ૧૯૬૫ના વર્ષમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોની માહિતી છે.