સભ્ય:KartikMistry/Test2

    વિકિપીડિયામાંથી

    આ પાનું મુખ્યત્વે નકશાઓની ચકાસણી માટે છે.

    પાલનપુર
    મીઠી વાવ, પાલનપુર