સભ્ય:V das

વિકિપીડિયામાંથી

હરે કૃષ્ણ, હું કૃષ્ણનાં દાસનાં દાસનો અનુદાસ છું.

-

આ સભ્ય ભારતીય નાગરિક છે.

-

-

આ સભ્ય હિંદુ છે.

-

-

guઆ સભ્યની માતૃભાષા ગુજરાતી છે.

-

-

hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।

-

-

mr-3 ही व्यक्ती मराठी भाषेत प्रवीण आहे.

-

-

en-2આ સભ્ય મધ્યમ કક્ષાની અંગ્રેજી ભાષા વાપરવા માટે સક્ષમ છે.

-

-

Mobile આ સદસ્ય કમ્પ્યૂટર દ્વારા વિકિપીડિયા પર સંપાદન કાર્ય કરે છે.