આંધળી ચાકળ (સર્પ)

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
આંધળી ચાકળ
Both ends of Red Sand Boa (Eryx johnii).jpg
આંધળી ચાકળ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: પ્રાણી
Phylum: મેરૂદંડી
Class: સરિસૃપ
Order: સ્કુઆમાટા
Family: બોઈડેઈ
Species: Red Sand Boa, John’s Earth Boa, Blunt-tailed Sand Boa
દ્વિનામી નામ
Eryx johnii

આંધળી ચાકળ કે ડમોઈ કે દમોઈ કે બે-મોઢાવાળો સર્પ ( અંગ્રેજી: Red Sand Boa, John’s Earth Boa, Blunt-tailed Sand Boa દ્વિપદ-નામ:Eryx johnii) એ ગુજરાતમાં દેખાતી સર્પોના કુલ બાર(૧૨) કુટુંબોની ત્રેસઠ[૧] (૬૩) જાતિઓમાંની એક બિનઝેરી સર્પની જાતી છે.

ઓળખ[ફેરફાર કરો]

પુખ્ત સાપ સામાન્ય પણે ૩૬ ઈંચ સુધીની લંબાઇના જોવા મળે છે. મહત્તમ લંબાઈ ૪૮ ઈંચ જોવા મળી છે.

આહાર[ફેરફાર કરો]

પ્રજનન[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  1. દેસાઈ, અજય મ. (એપ્રિલ ૨૦૧૭). સર્પ સંદર્ભ (ગુજરાતનાં સાપ વિષે માહિતિ). પ્રકૃતિ મિત્ર મંડળ. p. ૧૪.