ઇમેજ સ્કેનર

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
વસ્તુને સ્કેન કરતું સ્કેન્નર

ઇમેજ સ્કેન્નર કે જે સ્કેન્નરના ટુંકા રૂપથી પણ ઓળખાય છે, તે ચિત્રો(ફોટા), કાગળ પરના લખાણ વિગેરેને કોમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કરવાનું ઉપકરણ છે. સ્કેન્નર એક કેમરાની જેમ જ વર્તન કરે છે, તેના પર રાખવામાં આવેલ વસ્તુનો તે ફોટો પાડી લે છે, અને તેને કોમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહ કરી દે છે.