લખાણ પર જાઓ

કમ્પ્યુટર પ્રિન્ટર

વિકિપીડિયામાંથી
કોમ્પ્યુટર પ્રિન્ટર

પ્રિન્ટર એ કોમ્પ્યુટરનું બાહ્ય ઉપકરણ છે, જે કોમ્પ્યુટરની અંદર સંગ્રહ થયેલ લખાણ, ચિત્રો વગેરેને કાગળ પર છાપી આપે છે. પિન્ટર કોમ્પ્યુટરની સાથે પ્રિન્ટર કેબલ અથવા યુ.એસે.બી. કેબલથી જોડાયેલ હોય છે.

પ્રિન્ટરના પ્રકારો

[ફેરફાર કરો]
  • ડોટ મેટ્રીક પ્રિન્ટર
  • ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર
  • લેઝર પ્રિન્ટર
  • પ્લોટ્ટર
  • સ્પાર્ક પ્રિન્ટર
  • બારકોડ પ્રિન્ટર
  • ૩ડી પ્રિન્ટર