ઝીપ કોડ

વિકિપીડિયામાંથી

'

ચિત્ર:Mr. ZIP.png
1960 અને 1970 દરમિયાન USPS માટે મિ.ઝીપે ઝીપ કોડના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપ્યું.

ઝીપ કોડ એ યુનાઈટેડ સ્ટેટ પોસ્ટલ સર્વિસ(USPS) દ્વારા 1963માં ઉપયોગમાં લેવાતી પોસ્ટલ કોડની પ્રણાલિ છે. પરિભાષા ઝીપ એ, ઝોન સુધારણા આયોજન [૧] માટેના પ્રથમ અક્ષરોથી બનાવેલ શબ્‍દ, ચોક્કસ રીતે મોટા અક્ષરોમાં લખવામાં આવ્‍યું છે. અને તે સૂચવવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્‍યું હતું કે જે વધુ અસરકારક રીતે ટપાલ મોકલે છે અને તેથી જ્યારે મોકલનારાઓ ટપાલના સરનામાં કોડનો ઉપયોગ ખૂબ ઝડપથી કરે છે. પાયાનું માળખું પાંચ દશાંશ આંકડાકીય અંકોનું બનેલું છે. 1980 માં રજૂ કરેલ, વિસ્‍તૃત કરેલ ઝીપ+4 પદ્ધતિમાં પાંચ અંકોનો સમાવેશ થાય છે, સંયોગચિહ્ન, અને ચાર વધુ અંકો ફક્ત ઝીપ કોડ કરતાં વધુ ચોક્કસ સ્‍થાન નક્કી કરે છે પરિભાષા ઝીપ કોડ વાસ્‍તવિક રીતે, યુ.એસ. ટપાલખાતા સેવા દ્વારા સેવાચિહ્ન (ટ્રેડમાર્કનો પ્રકાર) તરીકે નોંધવામાં આવ્‍યું હતું, પરંતુ તેની નોંધણી ત્યારથી સમાપ્ત થઇ.[૨]

ભૂતકાળ[ફેરફાર કરો]

1963 યુ.એસ. પોસ્ટ ઓફિસે ઝીપ કોડના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપ્યું
ઝીપ કોડના ઉપયોગના પ્રોત્સાહન માટે "ઝીપ કોડનો ઉપયોગ કરો" નામના લેબલ્સનો પણ ઉપયોગ થયો હતો.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પોસ્ટ ઓફિસ ડિપાર્ટમેન્ટે (United States Post Office Department) (USPOD)1943 માં વિશાળ શહેરો માટે ટપાલને લગતાં ક્ષેત્રો અમલમાં મૂક્યા. ઉદાહરણ તરીકે:

Mr. John Smith
3256 Epiphenomenal Avenue
Minneapolis 16 , Minnesota

"16" એ શહેરમાં ટપાલને લગતા ક્ષેત્રનો અંક છે.

1960ની શરૂઆતથી વ્‍યવસ્‍થા જરૂરી હતી, અને 1 જુલાઇ, 1963 ના રોજ, સમગ્ર દેશ માટે બિન નાણાંકીય ઝીપ કોડ્ઝ જાહેર કરવામાં આવ્‍યાં. પોસ્‍ટ ઓફીસના કર્મચારી, રોબર્ટ મૂનને ઝીપ કોડના પિતા માનવામાં આવે છે, જ્યારે તે ટપાલ નિરીક્ષક તરીકે કામ કરતા ત્‍યારે 1944 માં તેમણે તેની દરખાસ્‍ત મૂકી હતી.[સંદર્ભ આપો] પોસ્‍ટઓફીસે ઝીપ પદ્ધતિના ફક્ત પ્રથમ ત્રણ અંકો માટે મૂનને યશ આપે છે, જે વિભાગીય કેન્‍દ્ર સુવિધા (SCF) અથવા “સેક સેન્ટર (sec center)” નું વર્ણન કરે છે. SCF એ તે ત્રણ અંકો સાથે કેન્દ્રિય ટપાલ પ્રક્રિયા છે. SCF એ તે ત્રણ અંકો તેના ઝીપ કોડ્ઝમાં પ્રથમ ત્રણ અંકો સાથે તમામ પોસ્‍ટ ઓફીસો માટેની ટપાલ છૂટી પાડે છે. ટપાલ ઝીપ કોડના અંતિમ બે અંકો પ્રમાણે છૂટાં પાડવામાં આવે છે અને વહેલી સવારમાં અનુરૂપ પોસ્‍ટ ઓફીસ માટે મોકલવામાં આવે છે. વિભાગીય કેન્‍દ્રો ટપાલ મોકલતા નથી અને લોકો માટે ખુલ્‍લી નથી હોતી (જો કે ઇમારત લોકો માટેની ખુલ્‍લી પોસ્‍ટ ઓફીસ સમાવતી હોય), અને મોટા ભાગના કામદારો રાતપાળીમાં કામ કરવા માટે નોકરીએ રાખવામાં આવે છે. પોસ્‍ટ ઓફિસથી લીધેલાં પત્રો બપોરે તેમના પોતાના SCF માટે મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં આખી રાતમાં છૂટાં પાડવામાં આવે છે. મોટા શહેરોના કિસ્‍સામાં, છેલ્‍લા બે અંકો જૂનાં ટપાલખાતાને લાગતા ક્ષેત્ર આંકડા સાથે એકરૂપ હતાં,[સંદર્ભ આપો] તેથીઃ

Mr. John Smith
3256 Epiphenomenal Avenue
Minneapolis, Minnesota 55416

1967 માં, આ દ્વિતીય અને તૃતિય વર્ગના જથ્‍થાબંધ ટપાલ મોકલનાર માટે આ ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્‍યું હતું, અને સામાન્‍ય રીતે વ્‍યવસ્‍થા ઝડપથી અપનાવવામાં આવી હતી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પોસ્ટ ઓફિસ ઝીપ કોડનો ઉપયોગ વધારવા માટે, મિ. ઝીપ (Mr. ZIP) નામનું કાર્ટુન ચારિત્ર્ય વાપરતુ હતું. તે ટીકિટોના તકતીની કોરમાં અથવા તેમાં સાથે આવતી તકતીઓ પર, અથવા ટીકિટોની પુસ્તિકાની તકતીના મુદ્દા પર “ઝીપ કોડનો ઉપયોગ કરો” જેવા લખાણ સાથે ઘણીવાર સ્પષ્ટ નિરૂપણ કર્યુ હતું. ખૂબ જિજ્ઞાસાવૃત્તિથી ફક્ત 1974 ના સમયમાં જ, ટપાલખાતા સેવાના ઝીપ કોડ વધારાની ટીકિટ બહાર પાડી હતી, શ્રીમાન ઝીપ નું સ્પષ્ટ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું નહોતું.[સંદર્ભ આપો]

ઝીપ+4[ફેરફાર કરો]

1983 માં , યુ.એસ. ટપાલખાતા સેવાએ ઘણીવાર કહેવાતા “પ્લસ-ફોર કોડ્ઝ", "એડ-ઓન કોડ્ઝ" અથવા “એડ ઓન્સ” , “ઝીપ + 4” કહેવાતી ઝીપ કોડ પદ્ધતિ વધારીને વાપરવાનું શરૂ કર્યુ હતું.

ઝીપ + 4 પદ્ધતિ પાંચ આંકડા વહેંચણી પ્રદેશ સાથે ભૌગોલિક ખંડ ઓળખવા માટે મૂળ પાંચ અંકની પદ્ધતિ સાથે ચાર ઉમેરેલા આંકડાઓનો ઉપયોગ કરે છે, જેવા કે શહેરી વિભાગ, ઇમારતોનું જૂથ, ભારે-જથ્થામાં પ્રત્રો સ્વીકારનાર અથવા કોઇપણ અન્ય એકમ જે પૂરતાં પત્રો છૂટાં પાડવા અને મોકલવામાં મદદ કરવા માટે વધારાની ઓળખ આપનારનો ઉપયોગ કરે છે. નવાં માળખામાં સાર્વત્રિક ઉપયોગના પ્રચાર માટે શરૂઆતના પ્રયત્નો લોકોના વિરોધ સાથે મળ્યા,[સંદર્ભ આપો] અને આજે પ્લસ-ફોર પદ્ધતિ જરૂરી નથી. સામાન્યે રીતે, પત્ર મલ્ટીલાઇન ઓપ્ટીકલ કેરેક્ટર રીડર (Multiline Optical Character Reader)(MLOCR) દ્વારા વાંચવામાં આવે છે અને વધુ ચોક્કસ રીતે સોંપણી કેન્દ્ર જે સરનામાં પરના ઝીપ+4 કોડ લગભગ તુરંત નક્કી કરે છે - સાથે પત્રના કટકાના મુખ પર પોસ્ટનેટ બારકોડ લગાવે છે જે 9 આંકડાઓમાં પત્રવ્યવહાર કરે છે.

પોસ્ટ-ઓફિસ બોક્સ ડાકઘર પેટીઓ માટે, સામાન્ય(પરંતુ અપરિવર્તનીય નહીં) નિયમ એ છે કે દરેક પેટીને તેનો પોતાનો ઝીપ+4 કોડ ધરાવે છે. Add-on કોડ એ ઘણીવાર નીચેનામાંનો એક છ: પેટી સંખ્યાના છેલ્લાં ચાર આંકડાઓ (દા.ત. પી.ઓ. બોક્સ 58001, વોશિંગ્ટન ડીસી. 20037 – 80001), પેટી સંખ્યાના શૂન્ય સહિત છેલ્લાં ત્રણ આંકડા (દા.ત. P. O. Box 12344, શિકાગો 11-60612- 0344) અથવા જો પેટીઓની સંખ્યાં બનાવવા માટે પેટી સંખ્યાની આગળ પૂરતાં શૂન્યો લગાવવામાં આવે છે (દા.ત. પી.ઓ. બોક્સ 52, ગેરેટ પાર્ક M D 20896-0052). જોકે, કોઇ એકસરખો નિયમ નથી. તેથી ઝીપ+4 કોડ દરેક બોક્સ માટે વ્યક્તિગત રીતે જોવો જ જોઇએ.

પોસ્ટમાસ્ટરના સરનામાંએ પત્ર માટે એડ ઓન કોડ 9998 (જે માટે સામાન્ય રીતે સચિત્ર છેકવાની નિશાની માટે વિનંતી કરવા સરનામું લખવામાં આવે છે) સામાન્ય પત્રો મોકલવા અને વ્યાપાર પ્રત્યુત્તર મેલ માટે ઉચ્ચ સંખ્યાત્મક એડ ઓન કોડ્ઝ માટે 9999 નો ઉપયોગ કરવો તે સામાન્ય‍ છે.[સંદર્ભ આપો] એક વિશેષ ઝીપ કોડ માટે (નીચે સમજાવ્યા પ્રમાણે) એડ-ઓન કોડ પારંપરિક રીતે 0001 છે.

પોસ્ટલ બાર કોડ[ફેરફાર કરો]

પાંચ અંકના ઝીપ કોડ 55416 માટે પોસ્ટનેટ બાર કોડ સાથેના લખાણમાં આ સરનામું દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
નવ અંકના ઝીપ+4 કોડ 33701-4313 માટે પોસ્ટનેટ બાર કોડ સાથેના લખાણમાં આ સરનામું દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

ઝીપ કોડ ઘણીવાર પોસ્ટનેટ (Postnet) તરીકે ઓળખાતા, બારકોડમાં રૂપાંતરીત કરવામાં આવે છે જે પત્રો છૂટાં પાડવા માટે સ્વયંસંચાલિત યંત્રો માટે તે વધુ સરળ બનાવવા માટે પત્રના ટુકડા પર છાપવામાં આવે છે. ઘણા બારકોડ પ્રતિકોની બીજી તરફ પોસ્ટનેટ પાતળા અને જાડાં બાર નહીં, પણ લાંબા અને ટૂંકા બાર વાપરે છે. બારકોડ વ્યક્તિ દ્વારા છાપી શકાય છે જે પત્રો મોકલે છે (કેટલાક વર્ડ-પ્રોસેસિંગ જેવા કે વર્ડ પરફેક્ટ[૩] અને માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ[૪] વિશિષ્ટતાનો સમાવેશ કરે છે)અથવા જ્યારે તેને પ્રોસેસ કરે છે ત્યારે પોસ્ટ ઓફિસ તેને મૂકશે. ડાકઘર સામાન્ય રીતે OCR ટેકનોલોજી તકનીકનો ઉપયોગ કરે છે, જોકે જો પૂર્ણ રીતે જરૂરી હોય તો માણસે સરનામું વાંચવું જોઇએ.

જો લોકોએ પત્રો પર બારકોડ છાપ્યો છે તો તે લોકો જેમણે જથ્થાબંધ પત્રો મોકલ્યા છે તેઓ તે પત્રો પર ડિસ્કાઉન્ટ મેળવે છે. આ માટે ફક્ત સાદા અક્ષરો કરતાં થોડી વધુ આવશ્યકતા છે, સરનામાં યાદી પત્રોની યાદીઓ વ્યવસ્થિત CASS ખાતરી આપતા સોફ્ટવેર સાથે પ્રમાણિત હોવી જોઇએ જે આખો સાચો ઝીપ+4 અને ચોક્કસ જગ્યાએ ડિલીવરી પોઇન્ટની રજૂઆત કરતા બે વિશેષ અંકો આ ટુકડાંઓ ભેળવે છે અને નકકી કરે છે.[સંદર્ભ આપો] વધુમાં, પત્ર ચોક્કસ યોજના હેઠળ છુટો પાડવો ફરજિયાત છે અને તેને પ્રમાણિત કરતા દસ્તાવેજીકરણ દ્વારા જોડવામાં આવ્યું હોય છે. આ પગલાંઓ સામાન્ય રીતે PAVE - સર્ટિફાઇડ સોફ્ટવેર સાથે કરવામાં આવે છે જે બારકોડ સરનામાંની તકતીઓ અને બારકોડ લગાવેલ કોથળા અથવા ટ્રે ચીઠ્ઠીઓ પણ છાપવામાં આવે છે.

આનો અર્થ એ છે કે દેશમાં દરેક પત્ર મોકલતા યોગ્ય કેન્દ્રએ તેને પોતાની 12 અંકની સંખ્યા (ફક્ત લેખિતમાં) છે. મોકલવાના કેન્દ્રો આંકડાઓ (10 અને 11 આંકડાઓ) સરનામાં પ્રાથમિક અથવા દ્વિતીય સંખ્યાના આધારે ગણવામાં આવે છે. યુએસપીએસ (USPS)એ CASS ટેકનીકલ ગાઇડ નામના દસ્તાવેજમાં મોકલવાનું કેન્દ્ર ગણવા માટે નિયમ પ્રકાશિત કર્યો છે.[૫] છેલ્લો આંકડો હંમેશા ચકાસણી આંકડો છે, જે 5, 9 કે 11 આંકડાઓનો દાખલો કરવાથી આ દાખલાના 10 વધેલા મોડ્યુલો લેવાથી, (દા.ત. 10 દ્વારા ભાગ્યા પછી વધતા આંકડાઓ) અને અંતે 10 માંથી તે બાદ કરવાથી મેળવવામાં આવે છે. (આમ, 10001-000100 માટે તપાસ અંક 7 હોઇ શકે, કારણ કે 1+1 + 1 = 3, 3≡3(મોડ 10) અને 10-3 =7.) પ્રમાણિત બારકોડ સર્જવા માટે 12 કેન્દ્ર પોસ્ટનેટ અક્ષરમાં /100010001007/ જેવું કંઇક છાપવા માટેના અમલીકરણની જરૂરિયાત છે. કાપાઓ ‘/‘ શરૂ/બંધના શબ્દો (એક લાંબો બાર)માં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે, અને દરેક આંકડો બે લાંબા બાર અને ત્રણ ટૂંકા બારની હરોળમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે.

વ્યાપાર - પ્રત્યુત્તર પત્ર પર FIM કોડ પ્રાથમિક રીતે પત્રના ટુકડાંના કેન્દ્રીકરણ (US) સૂચવે વે, કારણ કે સામાન્ય રીતે રંગબેરંગી શાહી ધરાવતી ટીકીટ અથવા પોસ્ટેજ મીટરની છાપ નથી (જે સામાન્ય રીતે પત્ર શ્રેષ્ઠ માટે ફેસિંગ મશીન દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે).[સંદર્ભ આપો] વધારામાં, FIM કોડ્ઝ A અને C સૂચવે છે કે પોસ્ટમેટ બારકોડ હાજર છે,MOCR ને બાયપાસ માટેની અનુમતિથી, અને સીધું બારકોડ સ્કેનીંગ મશીન માટે જાય છે.[સંદર્ભ આપો] તે કારણ માટે, જો કે સૌજન્ય પ્રત્યુત્તર પત્ર અને મીટર કરેલ પ્રત્યુત્તર પત્ર મીટર છાપ સાથે મોકલવામાં આવે છે, છતાં તેઓ સૂચવવા માટે FIM A નામથી, FIM કોડ પારંપરિક તેઓ ધારણ કરે છે, કે પોસ્ટનેટ બાર હાજર છે. FIM D બારકોડ ઓનલાઇન પત્ર મીટરમાંથી કોમ્પ્યુટર-તૈયાર ઇન્ડીસીયા (indicia) માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

સંરચના અને ફાળવણી[ફેરફાર કરો]

પ્રકાર/ઉપયોગ દ્વારા[ફેરફાર કરો]

ચાર પ્રકારના ઝીપ કોડ છે: વિશિષ્ટ (એક વધુ-જથ્થા માટે ફાળવેલ), ફક્ત પી.ઓ. બોક્સ (પૂરી પાડેલ સુવિધા ફક્ત પી.ઓ. બોક્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે, સોંપણીના અન્ય કોઇ પ્રકાર માટે નહીં), લશ્કરી (યુ.એસ. લશ્કર માર્ગના પત્ર માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે)અને પ્રમાણિત (અન્ય તમામ ઝીપ કોડ). વિશેષ ઝીપ કોડના ઉદાહરણો તરીકે, ચોક્કસ સરકારી શાખાઓ, વિશ્વવિદ્યાલયો, ઉદ્યોગો કે ઇમારતો જે તેમના પોતાના ઝીપ કોડ ધરાવતા પત્ર અત્યંત વધુ જથ્થામાં ઉંચા પ્રકારો મેળવે છે, જેવા કે વોશિંગ્ટન, ડી. સી.માં સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલીજન્સ એજન્સી (Central Intelligence Agency) માટે 20505, કોલોરાડોના પ્યુબેલોમાં યુ.એસ. જનરલ સર્વિસીઝ એડમિનીસ્ટ્રેશન ઇન્ફોર્મેશન (U.S. General Services Administration) (GSA) ના ફેડરલ સિટીઝન ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર (Fedral Citizen Information center) માટે 81009; એટલાન્ટામાં બેલસા‍ઉથ માટે 30385; અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ નેવલ એકેડમી (United States Naval Academy) ખાતે બેન્ક્રોફ્ટ હોલ મિડશિપમેન ડોર્મિટરી માટે 21412. પી.ઓ. બોક્સ - માત્ર ઝીપ કોડ માટેનું ઉદાહરણ છે 22313, જે એલેકઝાન્ડ્રિઆ, વર્જિનિઆની જેમ જ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પેટન્ટ એન્ડ ટ્રેડમાર્ક ઓફિસ (United States Patent and Trademark Office)માં મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે જે માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તે પોસ્ટ ઓફિસની આજુબાજુના પ્રદેશમાં, ઘર અને વ્યાપારમાં પત્ર મોકલવાના સરનામાં ઝીપ કોડ 22314 નો ઉપયોગ કરે છે, આમ તે પ્રમાણિત ઝીપ કોડ છે.

ઉપરની બાબતો ન્યુ‍જર્સી, પ્રિન્સટોનમાં ઝીપ કોડ ની ફાળવણીના પરીક્ષણ દ્વારા વધુ સ્પષ્ટ થશેઃ

 • 08540 - પ્રમાણિત (મોટાભાગની વહેંચણીઓ પ્રિન્સટોન પોસ્ટલ વિસ્તારમાં)
 • 08541 - વિશેષ (શૈક્ષણિક પરીક્ષણ સેવા)
 • 08542 - પ્રમાણિત (પ્રિન્સટોનના પરગણાંના કેન્દ્રિય પ્રદેશમાં વહેંચણી અને કેટલાક પી.ઓ. બોક્સ પણ)
 • 08543 - પી.ઓ. બોક્સ માત્ર (મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે પી.ઓ. બોક્સ)
 • 08544 - વિશેષ (પ્રિન્સટોન વિશ્વવિધાલય).

ભૌગોલિક સ્થિતિ દ્વારા[ફેરફાર કરો]

પ્રથમ આંકડો યુ.એસ.સ્ટેટ્સ રાષ્ટ્રોના ચોક્કસ જૂથનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા બીજા અને ત્રીજા આંકડાઓ એકસાથે તે જૂથમાં પ્રદેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા (અથવા કદાચ વિશાળ શહેર) અને ચોથા અને પાંચમાં આંકડાઓ તે પ્રદેશ સાથે વહેંચણીના સરનામાંઓના જૂથનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સંખ્યા ધરાવતા ઝીપ કોડ છે. પ્રદેશમાં મુખ્ય નગર (જો લાગુ હોય) ઘણીવાર તે પ્રદેશ માટે પ્રથમ ઝીપ કોડ મેળવે છે; તે પછી સંખ્યાત્મક ક્રમ ઘણીવાર મૂળાક્ષરને ક્રમને અનુસરે છે.[સંદર્ભ આપો] કારણકે ઝીપ કોડ્ઝનો હેતુ અસામાન્ય કિસ્સાઓ હોય છે જ્યાં ઝીપ કોડ રાષ્ટ્રની સીમાઓ પાર કરે છે, જેવી કે લશ્કરી સુવિધા સુધી વિસ્તરેલા બહુવિધ રાષ્ટ્રો અથવા નિકટના રાષ્ટ્રમાંથી સેવા આપેલ ખૂબ જ સરળ એક રાષ્ટ્રના દૂરના વિસ્તારો.ઢાંચો:Example needed

સામાન્ય રીતે, પ્રથમ ત્રણ આંકડાઓ વિભાગીય કેન્દ્રની સુવિધા, પત્ર છૂટાં પાડવા અને વિસ્તાર માટે વહેંચણી કેન્દ્ર સુવિધા તેને માટે આપવા માટે છે. વિભાગીય કેન્દ્ર સુવિધા તેને માટે ફાળવેલા ત્રણ આંકડાથી વધુ હોઇ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મેરીફિલ્ડમાં ઉત્તરીય વર્જિનિયા વિભાગીય કેન્દ્રુસુવિધાને 220, 221, 222 અને 223 કોડ ફાળવવામાં આવ્યાી છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, વિભાગીય કેન્દ્ર સુવિધા તે પ્રદેશમાં કેન્દ્ર માટે ચોક્કસ સ્થાનના અભાવને કારણે, સામાન્ય રીતે નિકટના રાજ્યોના વિસ્તારમાં સેવા આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે ઓક્લાહોમામાં 739 કાન્સાસ, લીબરલ માટે ફાળવવામાં આવ્યો છે; એરિઝોનામાં 865 ન્યુ મેક્સીકોના ગેલપ માટે 865 ફાળવવામાં આવ્યો છે, અને રેનો, નેવાડા માટે કેલિફોર્નિયામાં 961 છે.

ભૌગોલિક રીતે , ન્યુ ઇંગ્લેન્ડ પ્રદેશમાં ઘણાં નિમ્ન ઝીપ કોડ ‘0’ સાથે શરૂ થાય છે. વધુમાં ‘0’ પ્રદેશમાં પણ ન્યુજર્સી (‘0’ વિસ્તારના બાકી રહેલા વિસ્તાર સાથે સલગ્ન નથી) પ્યુટો રીકો યુ.એસ. વર્જિન આઇલેન્ડઝ ટાપુઓ અને યુરોપમાં વ્યક્તિગત સ્થાપવામાં આવેલ માટે લશ્કરી સરનામાંઓ, આફ્રિકા, દક્ષીણ પશ્ચિમ એશિયા અને તે ધરતીને અડીને આવેલા પાણીમાં વહાણમાં જવા પર આધારિત; APO/FPO સરનામાંઓ યુ.એસ. રાજનીતિજ્ઞ અને એલચી સુવિધાઓ દ્વારા પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. સૌથી નીચેનો ઝીપ કોડ ન્યૂયોર્ક, હોલ્ટ્સવિલેમાં છે, (00501, ત્યાંના યુ.એસ. ઇન્ટર્નલ રેવન્યુ સર્વિસ કેન્દ્ર માટે વિશિષ્ટ‍ રીતનો ઝીપ કોડ છે). અન્ય નીચા ઝીપ કોડ્ઝ પ્યુર્ટો રીકો, એડજન્ટાસ માટે 00601; ગાવામ, માસાચ્યુએટ્સમાટે 01001, અને અમ્હેર્સ્ટ, માસાચ્યુએટ્સ માટે 01002 છે. 2001 સુધી ત્યાં 00501 કરતાં વધુ નીચા છ ઝીપ કોડ્ઝ હતાં જેને 00201 થી 00215 સુધી સંખ્યા આપવામાં આવી હતી. (પોર્ટ્સમાઉથ, ન્યુહેમ્શાયરમાં સ્થિત હતુ) અને ડાયવર્સિટી ઇમીગ્રન્ટ વિઝા કાર્યક્રમ માટે યુ.એસ. સિવાયના નાગરિકો પાસેથી અરજીઓ સ્વીકારવા માટે ડાયવર્સિટી ઇમીગ્રન્ટ વિઝા કાર્યક્રમ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો હતો.[સંદર્ભ આપો]

સંખ્યાઓ પૂર્વ દરિયાકિનારા સાથે દક્ષિણ બાજુ વધી છે, જેવી કે 02115 (બો્સ્ટન), 10001 (ન્યૂયોર્ક સીટી), 19103 (ફિલાડેલ્ફિયા), 20008 (વોશિંગ્ટન ડી.સી.), 30303 (એટલાન્ટા) અને 33130 (મીયામી) (આમાંના દરેક શહેર સમાન અંતરમાં ઘણા ઝીપ કોડ ધરાવતા હોવાથી, તેઓ ફક્ત ઉદાહરણો છે). ત્‍યાંથી સંખ્‍યાઓ મીસીસીપી નદીના પશ્ચિમ તરફ અને ઉતર તરફ પૂર્વના મુખ્‍ય ભાગે, મીસીસીપી નદીના દક્ષ‍િણ તરફ પશ્ચિમ અને પશ્ચિમના દરિયાકિનારા પર ઉતર તરફ છે. ઉદાહરણ તરીકે 40203 એ લૂઇસવીલેમાં 50309 ડેસ મોન્‍સમાં 60601 શિકાગોમાં, 77063 હ્યુસ્‍ટનમાં, 80202 ડેનવરમાં 9411 સાન ફ્રાન્સિસ્‍કોમાં, 98101 સીએટ્ટલમાં, અને 99950 કેચીકન, અલાસ્‍કામાં (સૌથી વધુ ઝીપ કોડ) છે.

ઝીપ કોડનો પ્રથમ આંકડો નીચે પ્રમાણે ફાળવવામાં આવે છે:

 • 0 = કનેક્ટીકટ (સીટી), માસાચ્યુએટ્સ (એમઇ), ન્યુ હેમ્પ્શાયર (એનએચ), ન્યુ જર્સી (એનજે), પ્યુર્ટો રિકો (પીઆર), રહોડ આયલેન્ડ (આરઆઇ), વર્મોન્ટ (વીઆઇ), આર્મી પોસ્ટ ઓફિસ યુરોપ (એઇ), ફ્લીટ પોસ્ટ ઓફિસ યુરોપ (એઇ)
 • 1 = ડેલવેર (ડિઇ), ન્યુ યોર્ક (એનવાય), પેનીસિલ્વેનીયા (પીએ)
 • 2 = ડિસ્ટ્રીક્ટ ઓફ કોલંબીયા (ડીસી), મેરીલેન્ડ (એમડી), નોર્થ કેરોલીના (એનસી), સાઉથ કેરોલીના (એસસી), વર્જીનીયા (વીએ), વેસ્ટ વર્જીનીયા (ડબલ્યુવી)
 • 3 = અલાબામા (એએલ), ફ્લોરીડા (એફએલ), મીસીસીપી (એમએસ), આર્મી પોસ્ટ ઓફિસ અમેરિકા (એએ)
 • 4 = ઇન્ડીયાના (આઇએન), કેન્ટુકી (કેવાય), મિશીગન (એમઆઇ), ઓહિયો (ઓએચ)
 • 5 = આયોવા (આઇએ), મિનેસોટા (એમએન), મોન્ટાના (એમટી), નોર્થ ડાકોટા (એનડી), સાઉથ ડાકોટા (એસડી), વિસ્કોન્સિન (ડબલ્યુઆઇ)
 • 6 = ઇલીનોઇસ (આઇએલ), કાન્સાસ (કેએસા, મિસોરી (એમઓ), નેબ્રાસ્કા (એનઇ)
 • 7 = આર્કાન્સાસ (એઆર), લ્યુસિયાના (એલએ), ઓક્લાહામા (ઓકે), ટેક્સાસ (ટીએક્સ)
 • 8 = એરીઝોના (એઝેડ), કોલોરાડો (સીઓ), ઇડાહો (આઇડી), ન્યુ મેક્સીકો (એનએમ), નેવાડા (એનવી), ઉટાહ (યુટી), વ્યોમિંગ (ડબલ્યુ વાય)
 • 9 = આલાસ્કા (એકે), અમેરિકાન સામોઆ (એએસ), કેલીફોર્નિયા (સીએ), ગ્યુઆમ (જીયુ), હવાઇ (એચઆઇ), માર્શાલ આયલેન્ડ (એમએચ), ફેડરેટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ માઇક્રોનેસીયા (એફએમ), નોર્ધન મરીયાના આયલેન્ડ (એમપી),ઓરેગન (ઓઆર), પલાઉ (પીડબલ્યુ), વોશિંગ્ટન (ડબલ્યુએ), આર્મી પોસ્ટ ઓફિસ પેસિફિક (એપી), ફ્લીટ પોસ્ટ ઓફિસ પેસિફિક (એપી)

પછીના બે આંકડાઓ વિભાગીય કેન્‍દ્ર સુવિધાનું પ્રતિનિધિત્‍વ કરે છે. (દા.ત. 479xx = IN માં ટીપનો કાઉન્ટિ) અને ચોથા તેમજ પાંચમાં આંકડાઓ શહેર (જો પાટનગરના વિ‍સ્‍તાર છે તો ) અથવા ગામ/નગરનાં (મેટ્રો વિસ્‍તારની બહાર) વિસ્‍તારનું પ્રતિનિધિત્‍વ કરે છેઃ 47906 (4=ઇન્ડિયાના,79 =ટીપનો કાઉન્ટિ, 06 = પશ્ચિમ વિશ્‍વવિદ્યાલય વિસ્‍તાર). જ્યારે વિભાગીય કેન્‍દ્ર સુવિધાનો વિસ્‍તાર રાષ્‍ટ્રની સીમાઓ પાર કરે છે, ત્‍યારે તે સુવિધા તે સેવા આપતા રાષ્‍ટ્રો માટે અલગ ત્રણ આંકડા ઉપસર્ગો ફાળવવામાં આવ્‍યા છે.[સંદર્ભ આપો]

ઘણા ઝીપ કોડના ભૌગોલિક વિકાસ છતાં, કોડs પોતે ભૌગોલિક પ્રદેશોનું પ્રતિનિધિત્‍વ નથી કરતાં, તેઓ સામાન્‍ય રીતે સરનામા જૂથો કે વહેંચણી માર્ગો માટે પત્રવ્‍યવહાર કરે છે. પરિણામે ઝીપ કોડ "વિસ્‍તાર" એક બાજુ અંશતઃ ઢંકાયેલો હોઇ શકે, એકબીજાના સહસમૂહો બને છે, અથવા એકપણ ભૌગોલિક વિસ્‍તાર સાથે કૃત્રિમ બંધારણો નથી બનતા (જેમકે નૌકાદળ (Navy) માટે પત્ર માટે 095 , જે ભૌગોલિક રીતે નિશ્ચિત નથી) તે જ રીતે નિયમિત ટપાલને લગતા માર્ગ વિનાના વિસ્‍તારોમાં (ગ્રામ્‍ય માર્ગ વિસ્‍તારો) અથવા કોઇપણ પત્ર વહેંચણી નહિ તેવા (અવિકસિત વિસ્‍તાર) ઝીપ કોડ છૂટક વહેંચણી માર્ગો માટે ફાળવવામાં આવ્‍યાં નથી અથવા તેના ઉપર આધારિત છે, અને તેથી ઝીપ કોડ વિસ્‍તાર વચ્‍ચેની સીમા અવ્‍યાખ્‍યાયિત છે.

ઉદાહરણ તરીકે મુખ્‍યની આજુબાજુ અને તેમાં યુએસ સરકારી સંસ્‍થાઓને 20200 થી 20599 સાથે શરૂ કરતાં ઝીપ કોડ ફાળવવામાં આવ્‍યા છે, જે વોશિંગ્‍ટન ડી.સી ઝીપ કોડ છે, જો કે તેઓ પોતે વોશિંગ્‍ટનમાં સ્‍થાન પામતા નથી. જ્યારે વ્‍હાઇટ હાઉસ પોતે ઝીપ કોડ 20006 માં સ્‍થાન પામે છે. ત્‍યારે તેને ઝીપ કોડ 20500 છે. ન્યુક્લીયર રેગ્યુલેટરી કમિશન ઝીપ કોડ 20852 સાથે, રોકવીલે, મેરીલેન્‍ડમાં આવેલું છે, પરંતુ ટપાલખાતા સેવામાં ‘‘વોશિંગ્‍ટન ડી .સી. 20555‘‘ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પેટન્ટ એન્ડ ટ્રેડમાર્ક ઓફિસ (United States Patent and Tradmark Office) ઝીપ કોડ 22202 સાથે વર્જિનિયાના ક્રિસ્‍ટલ સીટી, વર્જીનીયામાં આવેલું હોવાનું ઉપયોગમાં લેવાતું પરંતુ ટપાલખાતા સેવામાં ‘‘વોશિંગ્‍ટન ડી. સી. 20231‘‘ સરનામા દ્વારા ફાળવવામાં આવ્‍યું હતું જો કે તે એલેક્ઝાન્ડ્રીયા,વર્જિનિયામાં વળતુ હોવાથી, તે ઝીપ + 4 કોડ 22313 – 1450 ઉપયોગ કરે છે.[૬]

સમાન રીતે મેટ્રોપોલીટન, વોશિંગ્ટન એરપોર્ટ્સ ઓથોરીટી , સંઘ તરફથી 20001 – 6000 છે, જો કે સતાની કચેરીની “1, એવીએશન સર્કલ” નું ભૌતિક સરનામું અર્લિંગ્‍ટન,વર્જીનીયામાં છે.[સંદર્ભ આપો]

ભાગ્‍યે જ પ્રદેશને ઝીપ કોડ ફાળવવામાં આવ્‍યો છે જે રાજ્યના બીજા ભાગો સાથે મળતો આવતો નથી, બીજા શબ્‍દોમાં ઝીપ કોડ રાજયની સીમા પાર કરી શકે છે. સામાન્‍ય રીતે, પ્રદેશ એટલો અલગ પાડવામાં આવ્‍યો છે કે તે અન્‍ય રાજ્યમાં વિભાગીય કેન્‍દ્રમાંથી ખૂબ સગવડભરી રીતે સેવાકાર્ય કરે છે. ઉદાહરણોઃ

 • ફીશર આયલેન્ડ, ન્યુ યોર્ક, એ ઝીપ કોડ 06390 ટકાવી રાખ્‍યો છે. અને કનેક્ટીકટમાંથી પૂરાં પાડવામાં આવે છે - બધા અન્‍ય ન્‍યૂયોર્ક ઝીપ કોડ (IRS માટે હોલ્‍ટ્સવીલે ખાતે તેના સિવાયના) “1” સાથે શરૂ થાય છે.
 • કેટલાક ટેક્સાસ ઝીપ કોડ ન્‍યુ મેકિસકોમાંથી પૂરાં પાડવામાં આવે છે (ખૂબ નોંધનીય રીતે કેટલાક ઇઆઇ પેસો ઝીપ કોડ) અને તેથી ટકેલા કોડ “799” કરતાં “885” (870-884 Nm સાથે સંખ્‍યાત્‍મક રીતે સંલગ્‍ન) સાથે શરૂ થાય છે.
 • ડિસ્ટ્રીક્ટ ઓફ કોલંબિયામાંથી પાછા આવેલા સરકારી પાર્સલ "569" સાથે શરૂ થતા ઝીપ કોડને મોકલવામાં આવે છે, જેથી પાછા આવેલ પાર્સલ દૂરની સુવિધા ખાતે સુરક્ષા ચકાસણી કરવામાં આવે છે. આ 2001 માં એન્‍થ્રેકસ હુમલાઓ પછી અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે)
 • કેટલાક અર્કન્‍સાસ માર્ગો બુલ શોલ્સ લેક ની ઉતર મિસોરીના પ્રોટેમ દ્વારા સૌથી સારી રીતે ચકાસી શકાય છે. (ઝીપ કોડ 65733)
 • પ્રાથમિક રીતે કેન્ટુકીમાં ફોર્ટ કેમ્‍પબેલ (ઝીપ કોડ 42223)ને પણ ટેનીસીમાં કેટલાક માર્ગો છે.
 • સિનસીનાટી/નોર્ધન કેન્ટુકી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટહબ્રોન, કેન્ટુકીમાં સિનસીનાટીમાંથી ઓહિયો નદી પાર કરી સ્‍થપાયેલું હોવા છતાં કેન્ટોન કાઉન્ટિ એરપોર્ટ બોર્ડ જે સિનસીનાટી માં મુખ્‍ય પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે સ્થિત ભૌતિક રીતે પી.ઓ. બોક્સ સંભાળે છે તે હવાઇમથક ધરાવે છે અને સંચાલન કરે છે તે હકીકતને કારણે, ફક્ત પત્રવ્‍યહાર માટે ઝીપ કોડ 45275 વાપરે છે. હવાઇમથકનું ભૌતિક સરનામું 2939, ટર્મિનલ ડ્રાઇવ, હર્બન, કેન્ટુકી 41048 છે. કેન્ટોન કાઉન્ટિ એરપોર્ટ બોર્ડ માટે પત્રની ખાસિયતમાં તેને જ ઓહિયો ઝીપ કોડ છે પરંતુ હવાઇમથકનું ભૌતિક સરનામું કેન્ટુકી ઝીપ કોડ છે.[૭]

નબળી રીતે શહેરો સાથે જોડાયેલા ઝીપ કોડ[ફેરફાર કરો]

ઝીપ કોડનું સરનામું અને સમાન લીટી પર લખેલ શહેરના નામનો આવશ્યક રીતે અર્થ નથી કે તે સરનામું તે શહેર સાથેનું છે. ટપાલ સેવા દરેક ઝીપ કોડ માટે એક ચોક્કસ સ્‍થળના નામનું સ્‍પષ્‍ટ નિરૂપણ કરે છે. આ ખરેખર મેળવી દેવાયેલ નગર કે શહેર, મોટા શહેરના પેટાવિભાગ અથવા સ્‍વતંત્ર વસતિગણતરી નિયુક્ત સ્‍થાન બની શકે છે. આ પ્રકારમાંના કોઇપણ ઉમેરેલા સ્‍થાનના નામો, ચોકક્સ ઝીપ કોડ માટે સ્‍વીકારવા યોગ્‍ય તરીકે ઓળખાવી શકાય છે. હજુ અન્‍યો તેને સ્‍વીકારવા યોગ્‍ય માનતા નથી અને જો ઉપયોગમાં લેવાય તો પત્ર વહેંચણીમાં વિલંબમાં પરિણમી શકે છે.

ચોક્કસ સ્‍થળોના નામ હકિકતમાં પારંપરિક રીતે શહેર કે નગર છે કે સરનામું તેમાં સ્‍થાપવામાં આવ્‍યું છે. જોકે ઘણા શહેરો માટે તેમને જ્યારથી ઝીપ કોડની રજૂઆત કરવામાં આવી ત્‍યારથી ભેળવી દેવામાં આવ્‍યાં છે, સાચું શહેરનું નામ એ ચો સ્‍થળનું નામ નથી. ઘણી માહિતીઓ આપોઆપ કોઇપણ સ્‍વીકારવા યોગ્‍ય સ્‍થળના નામોને લક્ષમાં લીધા વિના, ઝીપ કોડ માટેના ચોક્કસ સ્‍થળનું નામ ફાળવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સેન્ટેનિયલ, કોલોરાડોને તેના ચોક્કસ સ્‍થળના નામો હોવાથી ઇંગલવુડ કે લીટલટોન ઓરોરા માટે ફાળવેલા સાત ઝીપ કોડ માંથી વિભાજિત કરવામાં આવ્‍યા છે. તેથી યુ.એસ. ટપાલ સેવાના દ્રષ્ટિકોણ પ્રમાણે, સેન્ટેનિયલ શહેર અસ્તિત્‍વ ધરાવતુ નથી. – તે ઇંગલવુડ કે લેટલટન – ઐરોરાનો ભાગ છે. ઝીપ કોડ ડિરેક્ટરીમાં, સેન્ટેનિયલ સરનામાં પેલા ત્રણ શહેરો હેઠળ નોંધવામાં આવ્યાં છે. અને તે સાત ઝીપ કોડમાંથી કોઇપણ સાથે જોડાણમાં "સેન્ટેનિયલ" લખવા માટે સ્‍વીકારવા યોગ્‍ય હોવાથી, તે વહેંચેલા ઝીપ કોડ માંનું એક છે. તેવી જ રીતે ઔરોરા, ઇંગલવુડ, કે લીટલટનમાં ખરેખર જે સરનામું છે તેઓ "સેન્ટેનિયલ" લખી શકે છે.

સ્‍વીકારવાયોગ્‍ય સ્‍થળોના નામ ઘણીવાર એવા કિસ્‍સાઓમાં ઝીપ કોડ માં ઉમેરવામાં આવે છે જ્યા સેન્ટેનિયલના કિસ્‍સાની જેમ, ઝીપ કોડ સીમાઓ બે કે તેથી વધુ શહેરો વચ્‍ચે તેમને વિભાજીત કરે છે. જોકે, ઘણા કિસ્‍સાઓમાં ફક્ત ચોક્કસ નામોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, તેઓ પણ જ્યારે ઝીપ કોડમાં સરનામાઓ, અન્‍ય શહેરોમાં છે. ઉદાહરણ માટે, આશરે 85% વિસ્‍તાર ઝીપ કોડ 85254 દ્વારા કાર્યરત બનાવવામાં આવ્‍યો છે, જેના માટે સ્‍કોટ્સડેલ, એરીઝોના નામના સ્‍થળો ફાળવવામાં આવ્‍યા છે, જે ખરેખર ફોનીક્સના પડોશની શહેરની મર્યાદાઓની અંદર છે. આમ છે કારણ કે આ વિસ્‍તારને સેવા પૂરી પાડતી પોસ્ટ ઓફિસ સ્‍કોટ્સડેલમાં છે. આ ઝીપ કોડમાં કેટલાક નિવાસીઓને એ માનવા તરફ દોરી જાય છે કે તેઓ સ્‍કોટ્સડેલમાં રહે છે જ્યારે તેઓ ખરેખર ફોનીક્સમાં રહે છે. શહેરના હકારાત્‍મક અને નકારાત્‍મક દ્રષ્ટિકોણોની યાદી સ્‍કોટ્સડોલની વેબસાઇટ 85254 ઝીપ કોડને હકારાત્‍મક દ્રષ્ટિકોણ તરીકે દર્શાવે છે કારણ કે સ્‍કોટ્સડોલ તેની શહેરની મર્યાદાઓની બહાર અપાયેલા વ્‍યાપારો માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

તેનું પરિણામ એ છે કે ક્યારેક લોકોએ તેમના પોતાના કરતાં જુદા જુદા શહેરોના નામનો ઉપયોગ કરવો જ જોઇએ. તેનું ઉદાહરણ મિસોરી સીટી, ટેક્સાસનું છે, જે હેરીસ અને ફોર્ટ બેન્ડમાં છે અને તે હ્યુસ્ટનનું પરૂ છે. હેરીસ કાઉન્ટિ સાથેનો જે ભાગ છે તે ઝીપ કોડ 77071 સાથેનો છે, જે મિસોરી શહેરને બદલે હ્યુસ્ટન શહેરનો ઉપયોગ કરે જ છે. હ્યુસ્ટન શહેરનો નાનો ભાગ ઝીપ કોડ 77489 માં ફોર્ટ બેન્ડ કાઉન્ટિમાં છે, અને નિવાસીઓ હ્યુસ્ટન શહેરની મર્યાદાઓમાં હોવા છતાં તેઓના સરનામાં માટેના શહેરમાં મિસોરી શહેરનું નામ વાપરે જ છે. હ્યુસ્ટનમાં ભૂતપૂર્વ મેયર અને શહેર મંડળના સભ્યો ફોર્ટ બેન્ડ કાઉન્ટિમાં રહેતા હતા અને હ્યુસ્ટનમાં નહીં રહેતા હોવાનું દોષારોપણ કરતા હતાં. કારણ કે તેઓને મિસોરી શહેરનું સરનામું હતું.[સંદર્ભ આપો]

આ ઘટના સમગ્ર દેશમાં પુનરાવર્તિત કરવામાં આવી. પહેલાં દર્શાવેલ ઇંગલવુડ, કોલોરાડોનું ઇંગલવુડ 1960 થી બાંધવામાં આવેલ હતું જે તે આંતરિક વર્તુળનું પરું છે. ડેનવર મેટ્રોપોલીટન વિસ્‍તારનું ઉચ્‍ચ વિકસિત દક્ષ‍િણી હારોમાં ગોઠવાયેલું છે, અને આ વિસ્‍તારમાં ઝીપ કોડ તેમના ઉપેક્ષાયુક્ત સ્‍થળના નામ તરીકે ઇંગલ‍ઝલવુડને ફાળવવામાં આવ્‍યું હતું. કર્મચારી કેન્‍દ્ર જેટલું જ વિશાળ ડેનવર મુખ્‍ય વ્‍યાપારી મથક આ વિસ્‍તારમાં વિકસ્‍યું છે, અને તેના કચેરી વિસ્તારો ઘણાં આંતરરાષ્‍ટ્રીય રીતે ખ્યાતિપ્રાપ્ત મંડળો માટે મુખ્‍ય મથક છે. જોકે, તેઓ ખરેખર અન્‍ય શહેરોમાં આવેલા હોવા છતાં, તેઓ ઇંગલવુડને તેઓના સ્‍થાન તરીકે સૂચવે છે. પરિણામે, વાસ્‍તવિક રીતે બે ઇંગલવુડ્ઝ છે – સાચું શહેર, નાનું અને મોટા પ્રમાણમાં કાર્યકારી-વર્ગની રહેણાંક વસતિ સાથે, અને ઘણા માઇલો દુર, ટપાલખાતાને લગતું ઇંગલવુડ ઉચ્ચ કોટિના ગૌણ વિભાગો અને કચેરીના વિસ્તારોના વિશાળ પરાયુક્ત વિસ્‍તાર કે જેને ઇંગલવુડ શહેર સાથે કંઇ જ સંબંધ ન હોવા છતાં ઝીપ કોડના કારણે ફક્ત તેની સાથે તૂટેલી ઓળખ વહેંચે છે. જે લોકો એમ કહે છે કે તેઓ ઇંગલવુડમાં રહે છે અથવા કામ કરે છે. જે લોકો એમ કહે છે કે તેઓ ઇંગલવુડમાં રહે છે અથવા કામ કરે છે અને તેની સાથે નજીકથી ઓળખાય છે તે ભાગ્‍યે જ પેલા નામના મૂળ શહેરમાં પ્રવેશી શકે છે. ઇન્ડિયાનામાં નગર માટેનો ઝીપ કોડ સામાન્‍ય રીતે તેનો પત્રવ્‍યવહાર કરતી ટાઉનશીપ માટે ઝીપ કોડ સૂચવે છે, કારણકે નજીકના ઇન્ડિયાનામાં બધા નાનાં નગરોની પોસ્ટ ઓફિસો ગ્રામ્‍ય માર્ગો ધરાવે છે.[સંદર્ભ આપો]

સ્‍વીકારવાયોગ્‍ય સ્‍થળના નામ પણ દેશના વિસ્‍તારોમાં ભાગ ભજવવા આવે છે, જ્યાં ઘણાં નાગરિકો ખરેખર તેઓ જે મ્‍યુનિસીપાલિટીમાં રહે છે તેના કરતાં ચોક્કસ ગ્રામ્ય કેન્‍દ્ર સાથે વધુ મજબૂતાઇથી ઓળખાય છે. ઉદાહરણ માટે એલેહ્ની કાઉન્ટિ, પેન્સિલવેનિયા 130 સ્‍પષ્‍ટ મ્‍યુનિસીપાલિટીઓ ધરાવે છે, પરંતુ કાઉન્ટિના ઘણા નિવાસીઓ, અને તેમાં પણ નિકટની કાઉન્ટિઓના નિવાસીઓ તેમના ટપાલ સરનામાં તરીકે પીટ્સબર્ગ, પીએનો સામાન્‍ય રીતે ઉપયોગ કરે છે. સમાન રીતે હોલીવુડ, સીએ એ લોસ એંજલ્સનો જિલ્‍લો છે, અને મ્‍યુનિસીપાલિટી કે જનગણનાની સ્‍પષ્‍ટ રૂપરેખા આપતો વિસ્‍તાર નથી તે હકીકત હોવા છતાં હોલીવુડ એ ઝીપ કોડ 90028 માટે સ્‍વીકારવાયોગ્‍ય સ્‍થળનું નામ છે. (ચોક્કસ સ્‍થળનું નામ લોસ એંજલ્સ,સીએ છે)

ઘણાં ઝીપ કોડ ગામડાંઓ, જનગણના - નિયુક્ત વિસ્તારોની સ્‍પષ્‍ટ રૂપરેખા આપતા વિસ્‍તારો, શહેરોના ભાગો, અથવા અન્‍ય વસ્‍તુઓ કે જે મ્‍યુનિસીપાલિટી નથી તેના માટે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઝીપ કોડ 03750 એટ્ના, ન્યુ હેમ્પ્શાયરમાટે છે, પરંતુ એટ્ના શહેર કે નગર નથી, તે ખરેખર હેનોવર નગરમાં ગ્રામ્‍ય જિલ્લો છે, જેને પોતાને ઝીપ કોડ 03755 ફાળવવામાં આવ્‍યો છે. અન્‍ય ઉદાહરણ ઝીપ કોડ 08043 છે, જે કર્કવુડ, ન્‍યુ જર્સીની જનગણનાનું સ્‍પષ્‍ટ નિરૂપણ કરતા સ્‍થળ સાથે પત્ર વ્‍યવહાર કરે છે, પરંતુ વોર્હીઝ ટાઉનશીપને સમગ્ર રીતે સેવા આપે છે. આ લાગ્રેન્જ,ન્‍યૂ યોર્કના 0}લાગ્રેન્જમાં પણ કિસ્‍સો છે, જેનો ભાગ પોઘકિપ્સિ ટાઉનમાં આધારીત 12603 ઝીપ કોડ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવે છે. લાગ્રેન્જના બાકીના ભાગને લાગ્રેન્જવિલે પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે. લાગ્રેન્જવિલે એ કોઇપણ રીતે નગર નથી, પરંતુ લાગ્રેન્જનો વિભાગ છે. વિલો ગ્રોવ, પેન્સિલ્વેનીયાને 19090 ઝીપ કોડ દ્વારા સેવા આપવામાં આવે છે તે એવું ગામડું છે જે અપર મોરલેન્ડ ટાઉનશીપ અને એબિંગ્ટન ટાઉનશીપ બંનેની સીમાઓની બંને બાજુ વિસ્‍તરે છે, અને તે પોસ્ટ ઓફિસ અપર ડુબ્લીન ટાઉનશીપના નાનાં વિભાગને પણ સેવા આપે છે. અન્‍ય ઉદાહરણ વાન્ડરબર્ગ કાઉન્ટિ, ઇન્ડિયાનાની આર્મસ્ટ્રોંગ ટાઉનશીપ છે. કોઇપણ ભેળવેલું નગર ન હોવા છતાં, જ્યારે બાકીનું County 477 ઉપસર્ગ, આર્મસ્ટ્રોંગ ટાઉનશીપનો ઉપયોગ કરે છે, ત્‍યારે ઝીપ કોડ 47617 અને ઇન્ડિયાનાનું આર્મસ્ટ્રોંગની પોતાના સરનામાંઓનો ઉપયોગ કરે છે. વધુમાં, બિન-મ્યુનીસિપલ સ્થળ નામો પણ મ્યુનીસિપલ સ્થળ નામ સાથે ઝીપ કોડનો સહિયારો ઉપયોગ કરે છે. ઉદાહરણ માટે વેસ્ટ વિન્ડસર ટાઉનશીપ, ન્‍યુ જર્સીના સામાન્‍ય રીતે વેસ્‍ટ વિન્‍ડસર સાથે જનગણના-નિયુક્ત સ્થળ પ્રિન્‍સટોન જંકશન તરીકે ઘણા પત્ર વ્‍યવહારની માહિતીમાં નોંધવામાં આવે છે.

સ્‍થળના નામો માટેનું ટપાલને લગતુ વર્ણન તેમના સરનામાં માટે ડિ ફેક્ટો સ્‍થળો બને છે, અને પરિણામે તે નિવાસીઓ અને વ્‍યાપારોને રાજી કરવા અઘરા બને છે કે તેઓ ખરેખર તેમના ઝીપ કોડ સાથે સંકળાયેલ "ચોક્કસ" સ્‍થળના નામથી અન્‍ય અલગ શહેર કે નગરમાં આવેલા છે. આ પરિસ્થિતિ દ્વારા ઉત્‍પન્‍ન થતી મૂંઝવણ અને ઓળખના અભાવને કારણે, કેટલાક શહેરો જેવા કે સિગ્નલ હિલ,કેલિફોર્નિયા છે, જેમણે સફળતાપૂર્વક ઝીપ કોડ સીમાઓ બદલવા માટે અથવા નવાં ઝીપ કોડ સર્જવા માટે ટપાલ સેવાને લેખિત અરજી કરી છે જેથી તેથી તેઓના શહેરો ઝીપ કોડ સાથે સરનામાં માટે ચોક્કસ સ્થળના નામ બની શકે છે.

આ મૂંઝવણ સ્‍થાનિક સરકારો માટે આર્થિક અમલીકરણો પણ હોઇ શકે છે, કારણ કે પત્ર જથ્થો એ દર વર્ષે જનગણના સંખ્‍યા ગણતરીઓ વચ્‍ચે વસતિના પરિવર્તનોના અંદાજ માટે યુ.એસ. સેન્સસ બ્યુરો દ્વારા વપરાયેલ ઘટકોમાંના છે.[સંદર્ભ આપો] એક પ્રદેશમાં રહેલા લોકોમાં ક્યારેક સ્‍થાનિક અધિકારો કે જે ઝીપ કોડ માટે ચોક્કસ સ્‍થળનું નામ નથી પરંતુ તે સ્‍વીકારવાયોગ્‍ય સ્‍થળનું નામ છે જે પ્રદેશોના રહેનારા લોકોના નામ હંમેશા વાપરવા માટે નિવાસીઓને સલાહ આપશે, કારણ કે જો તે નગરની વસતિનો જનગણના અંદાજ નીચો છે તો તેઓની વસતિ પર આધારિત ગણતરી કરવામાં આવે છે તેવા થોડાં રાજ્ય અને સંઘ નાણાંકીય ભંડોળ મેળવશે. ખૂબ જ પારંપરિક ઉદાહરણ પેડોક લેક, વિસ્કોન્સિન છે, જેનું ચોક્કસ સ્‍થળ નામ સાલેમ છે. પેડોક લેકને સાલેમ સાથે ગામડાં તરીકે ભેળવી દેવામાં આવ્‍યું છે, જો કે સાલેમ નગરના નહીં ભેળવેલા ભાગોમાં છે તે કરતાં પેડોક લેક ગામડાંમાં વધુ લોકો છે. પછીની મૂંઝવણ સિલ્વર લેક, વિસ્કન્સિનના કારણે ઉત્‍પન્‍ન કરવામાં આવી છે જે સાલેમ નગરમાં ગામડું પણ છે, અને તેને પોતાનો ઝીપ કોડ અને પોસ્ટ ઓફિસ ધરાવતા, પેડોક લેક જેવું સમાન કદ અને દરજ્જો ધરાવે છે.

અન્‍ય કિસ્‍સામાં, યુ.એસ.ફેડરલ કોમ્યુનિકેશન કમીશન (FCC) એ સેન્ડી સ્પ્રીંગ્ઝ, જ્યોર્જિયા, મોટા પ્રમાણમાં તેની શહેર માટેની મંજુરીમાં પરિવર્તનની જરૂરિયાત હોવાથી રેડિયો સ્‍ટેશન (હવે WNNX FH) ના પ્રસ્‍તાવનો ઇન્‍કાર કર્યો હતો. કારણ કે વસતિ દ્વારા રાજ્યના સાતમાં સૌથી વિશાળ સ્‍થાને હોવા છતાં તે શહેર નથી. (2005 ના અંતે મ્‍યુનિસીપલ કોર્પોરેશનમાં ભેળવવામાં ન આવ્‍યું ત્‍યાં સુધી). FCC એ સ્‍થાનિક સંસ્‍થાઓના સહારાથી પત્રોમાં "એટલાન્ટા" નો ઉપયોગ સ્‍થાપિત કર્યો, જોકે USPS એ સારી રીતે એકીકરણ અસર ન કરે ત્‍યાં સુધી એટલાન્ટામાં 30328 નો ઉપયોગ કરવા તેમને આગ્રહ કર્યો. હજુ પણ એટલાન્ટામાં 30328 બન્‍યું નથી, અથવા "સેન્ડી સ્પ્રીંગ્ઝ" શહેર મર્યાદાના બહાર પણ ક્યાંય બન્‍યું નહીં તેથી ફકત "સ્‍વીકારવાયોગ્‍ય" છે. આ સેન્ડી સ્પ્રીંગ્ઝની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે ફક્ત પી.ઓ. બોક્સ માટે વપરાતા ઝીપ કોડ માટે પણ લાગુ આવે છે.

ઝીપ કોડ અને તેમના સંલગ્ન સ્‍થળના નામો કાઉન્ટિ સીમાઓની અવગણના કરતા હોવાથી, આ એ સમસ્‍યા પણ ઉત્‍પન્‍ન કરે છે કે કયા શેરી સરનામાંઓ પર આધારિત છે તેના પર એક ચતુર્થાંશ ભાગ તેમાં છે. ઉદાહરણ તરીકે, 30339 વિનીંગ્ઝ,જ્યોર્જિયાદક્ષ‍િણપૂર્વના કોબ કાઉન્ટિમાં આવેલું છે; તેથી દરેકમાં SE ની તકતી લગાવવામાં આવે છે, અને તે કાઉન્ટિની જાળી પર ઘરની સંખ્‍યા છે (કાઉન્ટિ સિટ મથકમાં નગર ચોકથી અંતર પ્રમાણે). જો કે વિનીંગ્ઝ એટલાન્ટાના ઉપયોગની USPS માંગણી કરતુ હોવાથી, વિનીંગ્ઝ એટલાન્ટા સરનામાંઓ એવી રીતે લખવામાં આવે છે કે જ્યાં તેઓ ખરેખર છે તેનાથી વિરોધી (ઉતરપશ્ચિમ મેટ્રો એટલાન્ટા) બાજુ પર હોવાના બદલે, તેઓ દક્ષ‍િણપૂર્વ એટલાન્ટામાં હોવાનું દેખાય છે. આ 9-1-1કોલર સ્‍થાન સાથે પણ સમસ્‍યાઓ ઉત્‍પન્‍ન કરી શકે છે, જે જ્હોન્સ ક્રીક, જ્યોર્જિયામાં વ્‍યક્તિના મૃત્‍યુ તરફ દોરી જતો જ્યારે તેણીની એમ્બ્યુલન્સ તાત્‍કાલિક રવાનગી કરનાર દ્વારા ખોટા સરનામાં પર મોકલવામાં આવી હતી.

ઝીપ કોડના વિભાગો અને પુનઃ ફાળવણી[ફેરફાર કરો]

વિસ્‍તાર કોડની જેમ, ઝીપ કોડ ક્યારેક વિભાજીત અને પરિવર્તિત કરવામાં આવે છે, ખાસ કરીને જ્યારે ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તાર પરાંને લગતો બને છે. પારંપારિક રીતે, નવાં કોડ એક વખત જાહેર કર્યા પછી અસરકારક બને છે, અને સારો સમયગાળો (દા.ત. એક વર્ષ) જરૂરી હતો જેમાં નવાં અને જૂનાં કોડ એકસાથે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. તેથી અસરકારક વિસ્‍તારમાં ટપાલના ગ્રાહકો પત્રવ્‍યવહારો જાહેર કરી શકે છે, નવી લેટીન સામગ્રી વગેરેના આદેશ આપી શકે છે, ઇ.[૮]

ખૂબ નોંધપાત્ર રીતે ઝડપથી વિકસતા સમાજોમાં નવી વિભાગીય કેન્‍દ્ર સુવિધા ખોલવી તે કયારેક જરૂરી હોય છે, જે પછી તે પોતાનો ત્રણ આંકડાનો ઝીપ કોડ ઉપસર્ગ કે ઉપસર્ગો ફાળવવા જ જોઇએ. આવી ફાળવણી ઘણા માર્ગે કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે નવી વિભાગીય કેન્‍દ્ર સુવિધા વર્જીનીયામાં ડુલ્સ એરપોર્ટ ખાતે ખોલવામાં આવી હતી, ત્‍યારે ઉપસર્ગ 201 તે સુવિધાને ફાળવવામાં આવ્‍યો હતો; તેથી તે‍ વિભાગીય કેન્‍દ્ર સુવિધા ઝીપ કોડ દ્વારા આપવામાં આવેલ તમામ પોસ્ટ ઓફિસો 220 કે 221 થી શરૂ થતાં જૂનાં કોડમાંથી 201 સાથે શરૂ થતા નવાં કોડમાં બદલ્‍યા. જો કે જ્યારે નવી વિભાગીય કેન્‍દ્ર સુવિધા મોન્ટેગોમેરી કાઉન્ટિ, મેરીલેન્‍ડને સેવા આપવા ખોલવામાં આવી હતી, ત્‍યારે કોઇ નવો ઉપસર્ગ ફાળવવામાં આવ્‍યો ન હતો. તેના બદલે, 207 અને 208 ના ક્ષેત્રોમાં ઝીપ કોડ જે મૂળાક્ષરની રીતે પહેલાં ફાળવવામાં આવ્‍યા હતાં, તે બદલવામાં આવ્‍યા હતાં, જેથી કાઉન્ટિમાં 207xx ઝીપ કોડ 208xx કોડમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવ્‍યા હતાં, જ્યારે તે કાઉન્ટિની બહાર 208xx કોડ 207xx કોડ માં બદલવામાં આવતા હતાં. કારણ કે સિલ્વર સ્પ્રીંગ્ઝ (જેનો પોસ્ટ ઓફિસ વિસ્‍તાર વ્હીટનને ઉમેરે છે) ને તેનો પોતાનો ઉપસર્ગ 209 છે, સિલ્વર સ્પ્રીંગ્ઝને પરિવર્તિત અમલમાં મૂકવાની કોઇ જરૂરિયાત ન હતી. તેના બદલે 209xx ઝીપ કોડ માટે જતા બધા પત્ર નવી વિભાગીય કેન્‍દ્ર સુવિધા માટે સરળ રીતે પુનઃસ્થિત માર્ગે મોકલવામાં આવ્‍યો હતો.

બીજી તરફ, ઓછી વસતિ પોસ્ટ ઓફિસ બંધ કરવા માટેનું અને તેના સંકળાયેલા ઝીપ કોડ નાબૂદ કરવાનું કારણ હોઇ શકે. ઉદાહરણ માટે, પેન્સિલવેનિયાના Centralia નો ઝીપ કોડ 17927 2002 માં નિવૃત્ત કરવામાં આવ્‍યો હતો. ઉદાહરણ માટે, સેન્ટ્રાલીયા,પેન્સિલવેનિયાનો ઝીપ કોડ 17927 2002 માં નિવૃત્ત કરવામાં આવ્‍યો હતો.[૯]

જ્યારે ટપાલને લગતી સીમાઓ બીજા સ્‍થાનમાં બદલવામાં આવી ત્‍યારે ઝીપ કોડ પણ બદલે છે. ઉદાહરણ માટે એવા સમયે કે જ્યારે અગાઉ નોંધેલ Montgomery County માં પરિવર્તન એ સ્‍થાન લીધુ હતું. અને તે પછી વોશિંગ્‍ટન ડી.સી. ના મેયર મેરીયન બેરીના દબાણ હેઠળ, USPS એ મૂળ સીમા મેળવવા માટે કોલંબિયાના જિલ્‍લા અને મેરીલેન્‍ડ વચ્‍ચે ટપાલની સીમાઓ બીજા સ્‍થાનમાં બદલી હતી. પહેલાં ઘણાં આંતરીક પરાં, જેવા કે બેથેસ્ડા અને તાકોમા પાર્ક વોશિંગ્‍ટન ડી.સી.ના ટપાલ વિસ્‍તારમાં હતાં. પરિવર્તનના પરિણામરૂપે, 200 સાથે શરૂ થયેલ મેરીલેન્‍ડમાં ઝીપ કોડ 207, 208 અથવા 209 માં તેના સ્થળના આધારે બદલાયા, અને ડી.સી.–મેરીલેન્‍ડ સીમા બંને તરફ ફેલાઇ રહી હતી તે વિભાજીન થઇ. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે 20012 (તાકોમા પાર્ક) નો મેરીલેન્‍ડનો વિભાગ 20912 બને છે, ત્યારે 20014 (બેથેસ્ડા) 20814 બને છે.

અન્ય ઉપયોગો[ફેરફાર કરો]

વિતરણ સેવાઓ[ફેરફાર કરો]

USPS સિવાયની વહેંચણી સેવાઓ, જેવી કે ફેડએક્સ, યુનાઇટેડ પાર્સલ સર્વિસ અને ડીએચએલ પેકેજના સાનુકૂળ આંતરિક માર્ગ માટે ઝીપ કોડ જરૂરી છે.

આંકડા[ફેરફાર કરો]

ઝીપ કોડ ફક્ત પત્રોના માર્ગ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં નથી આવતા પરંતુ યુનાઇટેડ સ્‍ટેટ્સમાં ભૌગોલિક આંકડાશાસ્‍ત્ર એકઠું કરવામાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. યુ.એસ. સેન્સસ બ્યુરો ઝીપ કોડ વિસ્‍તારોની અંદાજિત સીમાઓ ગણે છે જે ઝીપ કોડ ટેબ્યુલેશન એરીયા(ZCTAs) કહે છે. આંકડાશાસ્‍ત્રીય જનગણના માહિતી પછી આ અંદાજિત વિ‍સ્‍તારો માટે જરૂરી બને છે. ZCTAsના કેન્દ્ર-બિંદુના રેખાંશ અને અક્ષાંશમાટે જરૂરી ભૌગોલિક માહિતી પૂરી પાડવામાં આવે છે. સેસન્સ બ્યુરો ઝીપ કોડ માટે ઘણી આંકડાશાસ્‍ત્રીય માહિતી પૂરી પાડે છે, પરંતુ બધા ZCTAsના વ્‍યવસ્થિત માહિતી સમૂહો રહ્યા નથી સમાન અંદાજિત ભૌગોલિક વિસ્‍તાર માટે જરૂરી સંપૂર્ણ માહિતીસમૂહો વ્યાવસાયિક રીતે ઉપલબ્‍ધ છે.

ઝીપ કોડ કુદરતી રીતે બૌદ્ધિક માહિતી છે, અથવા કેન્દ્ર આધારિત માહિતી છે, કારણ કે તેઓ વહેંચણી કેન્દ્રો વચ્ચેની જગ્‍યાએ નહીં, પરંતુ ફક્ત વહેંચણી કેન્દ્રો પર જ ફાળવવામાં આવે છે. પછી યુ.એસ. સેન્સસ બ્યુરોએ ચોક્કસ આંકડાઓ કે નકશા તેમજ માહિતીની રજૂઆત માટે, ઉપયોગ લેવા માટે ઝીપ કોડના અંદાજિત વિસ્‍તારનું પ્રતિનિધિત્‍વ કરતા વિસ્‍તારીય લક્ષણ સર્જવા માટે આ જુદો માહિતી સમૂહ ઉમેર્યો. ZCTAs ઝીપ કોડ સાથે મૂંઝવણમાં નથી, અને તેઓ ઝીપ કોડની જેમ વારંવાર વધુ આધુનિક બનાવવામાં આવતા નથી. જોકે ઘણા સંશોધન અને આયોજન હેતુઓ માટે તેઓ ખૂબ ઉપયોગી છે, અને ઝીપ કોડ માહિતી સાથે ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે.

માર્કેટિંગ[ફેરફાર કરો]

માહિતી ઝીપ-કોડ માર્કેટિંગથી ઓળખાતી પ્રક્રિયામાં ડાયરેક્ટ મેઇલ માર્કેટિંગ ઝુંબેશમાં ઘણીવાર ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. વેચાણ-કેન્દ્ર કેશીયર્સ ઘણીવાર ગ્રાહકોને તેમના ઝીપ કોડ પૂછે છે. ઉપરાંત નવી વ્‍યપાર સ્‍થાપ્‍ના કાચા માલનાં વેચાણનું સ્‍થાન નક્કી કરવામાં ઉપયોગી જરૂરી વેચાણભાડું માહિતી ગ્રાહકનું આખું સરનામું અને ટેલિફોન નંબર મેળવવા માટે ક્રેડિટ કાર્ડ પરના નામ સાથે આ ઝીપ કોડ સહસંબંધિત કરવા માટે માર્ગદર્શિકાઓનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ઝીપ કોડની માહિતી ભયજનક તરીકે ઓળખાતા યોજનાબદ્ધ રીતના વિમા- ઉધોગ અને બેંકિંગ તાલીમ જોખમમાં, ભૌગોલિક ઘટકો ચકાસવામાં પણ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ તેના ઝીપ કોડ વહેંચવા અને ઉચ્‍ચ ગુન્હાના દર સાથે શહેર નજીક રહેતા લોકો માટે સમસ્‍યાઓ (દા.ત. મોંઘા વીમા) ઉત્‍પન્‍ન કરી શકે છે, જ્યારે તેઓ પોતે હકીકતમાં સંબંધિત રીતે ગુન્હા મુક્ત શહેરમાં રહે છે.

કાનુની જિલ્લા[ફેરફાર કરો]

ઝીપ કોડ કાયદા ઘડનાર જિલ્‍લાઓ ઓળખવા માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય. ઉદાહરણ માટે, યુ.એસ. હાઉસ ઓફ રીપ્રેઝેન્ટેટિવ્ઝ ની વેબસાઇટને ઝીપ કોડ પર આધારિત ઉપરના ડાબા ખૂણામાં “તમારા પ્રતિનિધિને શોધો” ચિહ્ન છે.

ઇન્ટરનેટ[ફેરફાર કરો]

ઝીપ કોડ માહિતીએ ઘણી વેબસાઇટ પર ખાસ કરીને બ્રિક-એન્ડ-ક્લીકવેબસાઇટ ડિલર/દુકાન શોધક સોફ્ટવેરનો આંતરીક ભાગ છે. આ સોફ્ટવેર યુઝર ઇનપુટ ઝીપ કોડની પ્રક્રિયા કરે છે અને આપેલ ઝીપ કોડના કેન્‍દ્રોમાંથી અંતર વધારવાના હેતુથી સામાન્‍ય રીતે, દુકાન કે વ્‍યાપાર સ્‍થાનોની યાદી પર આવે છે. ઝીપ કોડ પદ્ધતિ યુએસ પોસ્ટલ સંકુલ માટે મર્યાદિત હોવાથી, વેબસાઇટને ઝીપ કોડની જરૂર છે તે આંતરરાષ્‍ટ્રીય ગ્રાહકો નોંધી શકતું નથી.[૧] સંગ્રહિત ૨૦૧૦-૦૪-૦૩ ના રોજ વેબેક મશિન

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]

સંદર્ભો[ફેરફાર કરો]

 1. "International Paper - ZIP (Zone Improvement Plan) Code". International Paper Company. મૂળ માંથી એપ્રિલ 27, 2005 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ July 10, 2009.
 2. "Latest Status Info". United States Patent and Trademark Office. મેળવેલ July 10, 2009.
 3. "ARCHIVED: How can I print routing bar codes on envelopes? - Knowledge Base". The Trustees of Indiana University. મેળવેલ July 10, 2009.
 4. "Insert a barcode into an Office document - Word - Microsoft Office Online". Microsoft Corporation. મેળવેલ July 10, 2009.
 5. "CASS Technical Guide" (PDF). United States Postal Service. 2009–2010 cycle. પૃષ્ઠ 40. મૂળ (PDF) માંથી એપ્રિલ 19, 2009 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ July 10, 2009. Check date values in: |year= (મદદ)
 6. "Mailing and Hand Carry Addresses for the United States Patent and Trademark Office". USPTO. મેળવેલ 6-May-2010. Check date values in: |access-date= (મદદ)
 7. "આર્કાઇવ ક .પિ". મૂળ માંથી 2013-11-26 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2010-08-18.
 8. Roberts, Sam (March 21, 2007). "An Elite ZIP Code Becomes Harder to Crack". The New York Times. પૃષ્ઠ C15. મેળવેલ July 10, 2009. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (મદદ)
 9. Wheary, Rob. "Centralia loses its ZIP". મૂળ માંથી 2012-04-24 પર સંગ્રહિત. મેળવેલ 2010-08-18.

બાહ્ય લિંક્સ[ફેરફાર કરો]