પુદક્કટ્ટૈ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

પુદક્કટ્ટૈ જિલ્લો ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા તમિલનાડુ રાજ્યના ૩૨ જિલ્લાઓનો એક જિલ્લો છે. પુદક્કટ્ટૈ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક પુદક્કટ્ટૈ નગર ખાતે આવેલું છે.