પૂર્વ સિક્કિમ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
સિક્કિમ રાજ્યના જિલ્લાઓ અને તેના મુખ્ય મથકોનો નકશો

પૂર્વ સિક્કિમ જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તરપૂર્વ ભાગમાં આવેલા સિક્કિમ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૪ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. પૂર્વ સિક્કિમ જિલ્લાનું મુખ્યાલય ગંગટોકનગર ખાતે આવેલું છે, જે સિક્કિમ રાજ્યનું પણ પાટનગર છે.

આ જિલ્લામાં ભારતથી તિબેટ જવાનો સિલ્ક રુટના નામથી પ્રખ્યાત રસ્તો (ઘણાં વર્ષો પહેલાંનો) આવેલો છે, જેના પર નેહુલા ઘાટ આવેલો છે. આ ઘાટની તેમ જ અહીં લશ્કરી જવાનની સ્મૃતિમાં બનાવવામાં આવેલા બાબા મંદિરની મુલાકાતે ફક્ત ભારતીય નાગરિકોને જ પ્રવેશ મળે છે.