મચ્છુન્દ્રી

વિકિપીડિયામાંથી

મચ્છુન્દ્રી એ એક જળ સિંચાઇ યોજના છે. આ યોજના હેઠળ બાંધવામાં આવેલો જળબંધ, ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આવેલા જુનાગઢ જિલ્લામાં આવેલા ઉના તાલુકામાં આવેલા કોદિયા ગામ નજીક, મછુન્દ્રી નદી પર આવેલો છે.