શ્રેણી:કાગડો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતમાં કાગડાકુટુંબના અનેક પક્ષીઓ જોવા મળે છે.
જેમાં કાગડો,ખેરખટ્ટો,થડચડ,રામચકલી વિગેરે પ્રકારનાં પક્ષીઓ આવે છે. ગુજરાતમાં કાગડા કુટુંબના નીચે મૂજબની જાતના પક્ષીઓ જોવા મળે છે.

મહાકાગ, (રેવન), Corvus corax
અંગ્રેજી નામ ગુજરાતી નામ વિસ્તાર
કોમન હાઉસ ક્રો દેશી કાગડો બધે જોવા મળે છે.
જંગલ ક્રો ગિરનારી કાગડો કચ્છ સિવાય બધે.
રેવન મહાકાગ જવલ્લેજ,રણની કાંધીએ.
ઇન્ડીયન ટ્રી પાઇ ખેરખટ્ટો કચ્છ સિવાય બધે.
સ્પોટેડ ગ્રેફીયર રાખોડી થડચડ બહુ ઓછું જોવા મળે.
ચેસ્ટરનર-બેલીડ નુથાચ કથ્થાઇ પેટ થડચડ ઘાટા વનપ્રદેશમાં.
વેલવેટ ફન્ટેડ નુથાચ મખમલી થડચડ દક્ષિણ ગુજરાતના વનમાં.
ગ્રે ટીટ રામચકલી ગીર,બરડા અને શત્રુંજયમાં.
બ્લેક ટીટ કાબરી રામચકલી કચ્છ વિસ્તારમાં.
યલો ચીક્ડ ટીટ રામચકલી-પીળી ચોટલી કચ્છ સિવાયના ડુંગરાળ પ્રદેશોમાં.

શ્રેણી "કાગડો" ના પાનાં

આ શ્રેણીમાં કુલ ૮ પૈકીનાં નીચેનાં ૮ પાનાં છે.