લખાણ પર જાઓ

શ્રેણી:થ્રશ કુટુંબ

વિકિપીડિયામાંથી

અહીં થ્રશ કુટુંબ નાં પક્ષીઓનો પરીચય આપેલ છે. ગુજરાતમાં નિચેનીં યાદી પ્રમાણેના થ્રશ કુટુંબના પક્ષીઓ જોવા મળે છે.

અંગ્રેજી નામ ગુજરાતી નામ વિસ્તાર
બ્લુ થ્રોટ નીલકંઠી શિયાળુ યાયાવર પક્ષી.
મેગ પાઇ રોબિન દૈયડ સર્વત્ર જોવા મળે.
ઇન્ડિયન રોબિન દેવચકલી સર્વત્ર જોવા મળે.
ઇન્ડિયન શામા ભારતીય શામો સુરત અને ડાંગ જિલ્લાના વનપ્રદેશમાં.
બ્લુ રોક થ્રશ પાન્ડુ શામા શિયાળુ યાયાવર પક્ષી.
બ્લેક બર્ડ કસ્તુરી ડુંગરાળ વનપ્રદેશ માં
વ્હાઇટ થ્રોટેડ ગ્રાઉન્ડ થ્રશ મલાગીર કસ્તુરો ડાંગ ના વનપ્રદેશ માં
ઇન્ડિયન બુશ ચેટ મેંદિયો પીદ્દો શિયાળુ યાયાવર પક્ષી.
બ્રાઉન રોક ચેટ કાળો પથરાળ પીદ્દો ક્ચ્છ,ઉતર ગુજરાત માં
મલબાર વ્હિસલીંગ થ્રશ ઇન્દ્રરાજ સુરત અને ડાંગ જિલ્લાના વનપ્રદેશમાં.

શ્રેણી "થ્રશ કુટુંબ" ના પાનાં

આ શ્રેણીમાં કુલ ૫ પૈકીનાં નીચેનાં ૫ પાનાં છે.