ચિત્ર:Dasavatar, 19th century.jpg

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

મૂળભુત ફાઇલ(૧,૩૦૭ × ૩૧૯ પીક્સલ, ફાઇલનું કદ: ૩૧૭ KB, MIME પ્રકાર: image/jpeg)

આ ફાઇલ Wikimedia Commonsનો ભાગ છે અને શક્ય છે કે અન્ય પ્રકલ્પોમાં પણ વપરાઇ હોય. ત્યાંનાં મૂળ ફાઇલનાં વર્ણનનાં પાના પર આપેલું વર્ણન નીચે દર્શાવેલું છે.

સારાંશ:

વર્ણન
English: Dasavatar, Andhra Pradesh, 19th century. India. (Combined version of two pieces of a scroll painting. Enhanced, corrected and joined using Photoshop 7)

Watercolour and gold on paper.

From left: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Balarama, Krishna, Kalki.

"Marks and inscriptions

'1. The Fish denotes the fatal day / When Earth beneath the Waters lay. / Macha Awataram' The fish incarnation of Vishnu (Matsya avatara) '2. Th'amphibious Turtle marks the time / When it again the shores could climb. / Koorma Awataram.' The turtle incarnation of Vishnu (Kurma avatara) '3. The Boar's an emblem of the God / Who raised again the mighty clod. / Waraha Awataram' The boar incarnation of Vishnu (Varaha avatara) '4. The Lion-king and savage trains / Now roam the woods, o[r] graze the [plains]. / Narasheem Awataram' The man-lion incarnation of Vishnu (Narasimha avatara) '5. Next [came the] Little Man's reign / Oe'r earth an[d wa]try' main / Wamana Awataram' The dward incarnation of Vishnu (Vamana avatara) '6. Ram with the Axe then takes his stand, / Fells the thick forests - clears the land. / Parasurama Awataram' Rama with the Axe (Parasurama avatara) '7. Ram with the Bow 'gainst tyrants fight[s] / And thus defends the people's rights. / Shreerama Awataram' Rama with the bow (Rama avatara) '8. Ram with the Plough turns up the soil, / And teaches man for food to toil. / Balarama Awataram' Rama with the Plough (Balarama avatara) '9. Buddha for Reformation came, / And formed a Sect well known to fame. / Boodha Awataram' Vishnu as the Buddha (Buddha avatara).

'10. When Kalki mounts his milk white Steed, / Heav'n, Earth, and all will then recede! / Kalkeekawataram' Vishnu as a warrior on a white horse (Kalki avatara)"
તારીખ 19 century
date QS:P,+1850-00-00T00:00:00Z/7
સ્રોત V & A Museum [1]
લેખક Anonymous
Unknown author

પરવાના

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 70 years or less.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement the rule of the shorter term. Copyright may extend on works created by French who died for France in World War II (more information), Russians who served in the Eastern Front of World War II (known as the Great Patriotic War in Russia) and posthumously rehabilitated victims of Soviet repressions (more information).

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.
{{PD-Art}} template without license parameter: please specify why the underlying work is public domain in both the source country and the United States
(Usage: {{PD-Art|1=|deathyear=''year of author's death''|country=''source country''}}, where parameter #1 can be PD-old-auto, PD-old-auto-1923, PD-old-auto-1996, PD-old-100 or similar. See Commons:Multi-license copyright tags for more information.)

ફાઇલનો ઇતિહાસ

તારીખ/સમય ઉપર ક્લિક કરવાથી તે સમયે ફાઇલ કેવી હતી તે જોવા મળશે.

તારીખ/સમયલઘુચિત્રપરિમાણોસભ્યટિપ્પણી
વર્તમાન૧૦:૪૨, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮૧૦:૪૨, ૧૬ જૂન ૨૦૦૮નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૩૦૭ × ૩૧૯ (૩૧૭ KB)Redtigerxyz{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
૧૦:૦૧, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮૧૦:૦૧, ૧૧ જૂન ૨૦૦૮નું લઘુચિત્ર સંસ્કરણ૧,૩૬૧ × ૪૧૩ (૧૬૩ KB)Abhishekjoshi{{Information |Description={{en|1=Dasavatar, Andhra Pradesh, 19th century. India. (Combined version of two pieces of a scroll painting. Enhanced, corrected and joined using Photoshop 7) Watercolour and gold on paper.}} |Source=V & A Museum [http://images

ફાઇલનો વ્યાપક ઉપયોગ

નીચેની બીજી વિકિઓ આ ફાઈલ વાપરે છે:

મૅટાડેટા