ચોમાસુ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
ચોમાસામાં ઘેરાયેલા વાદળો, નાગરકોઇલ, ભારત

ચોમાસું ભારતીય ઉપખંડની આબોહવા પ્રમાણેની એક મુખ્ય ઋતુ છે. ચોમાસાને વરસાદની ઋતુ ગણવામાં આવે છે. હિંદુ ધર્મના પંચાંગ વિક્રમ સંવત તેમ જ શક સંવત પ્રમાણે અષાઢ, શ્રાવણ, ભાદરવો અને આસો એમ વર્ષના ચાર મહિના ચોમાસાની ઋતુ હોય છે.

સૂકી ઋતુમાં, મે ૨૮
ચોમાસામાં, ઓગસ્ટ ૨૮