દક્ષિણ ગારો હિલ્સ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
મેઘાલયના જિલ્લાઓ
મેઘાલયના જિલ્લાઓ

દક્ષિણ ગારો હિલ્સ જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા મેઘાલય રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. દક્ષિણ ગારો હિલ્સ જિલ્લાનું મુખ્યાલય બાઘમારામાં છે.