પૂર્વ ગારો હિલ્સ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
મેઘાલયના જિલ્લાઓ
મેઘાલયના જિલ્લાઓ

પૂર્વ ગારો હિલ્સ જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા મેઘાલય રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. પૂર્વ ગારો હિલ્સ જિલ્લાનું મુખ્યાલય વિલિયમનગરમાં છે.