પૂર્વ ખાસી હિલ્સ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
મેઘાલયના જિલ્લાઓ
મેઘાલયના જિલ્લાઓ

પૂર્વ ખાસી હિલ્સ જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા મેઘાલય રાજ્યનો એક જિલ્લો છે. પૂર્વ ખાસી હિલ્સ જિલ્લાનું મુખ્યાલય શિલોંગમાં છે, જે મેઘાલય રાજ્યનું પાટનગર પણ છે.