વિકિપીડિયા:પ્રબંધકોનું સૂચનપટ

વિકિપીડિયામાંથી

પ્રબંધકોના સૂચનપટ પર આપનું સ્વાગત છે!

અહીં કોઈ બાબત પ્રબંધકોને ધ્યાને લાવવા માટેની સૂચના લખાય છે.

પ્રબંધકોના નોટિસબોર્ડના સ્થાને પ્રબંધકોનો સૂચનાપટ અથવા સૂચનપટ રાખી શકાય.--Vyom25 (talk) ૨૩:૪૪, ૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

સૂચનપટ - ઉત્તમ અને સ્વિકાર્ય શબ્દ. ધન્યવાદ ભાઈ.--અશોક મોઢવાડીયાચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૧૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

[Global proposal] m.વિકિપીડિયા.org: (બધા) પાનાઓમાં ફેરફાર કરો[ફેરફાર કરો]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like gu.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Sorry for writing in English but I thought as administrators you would be interested. Thanks, Nemo ૦૩:૫૬, ૨ માર્ચ ૨૦૧૫ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Improved search in deleted pages archive[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

During Wikimedia Hackathon 2016, the Discovery team worked on one of the items on the 2015 community wishlist, namely enabling searching the archive of deleted pages. This feature is now ready for production deployment, and will be enabled on all wikis, except Wikidata.

Right now, the feature is behind a feature flag - to use it on your wiki, please go to the Special:Undelete page, and add &fuzzy=1 to the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=1. Then search for the pages you're interested in. There should be more results than before, due to using ElasticSearch indexing (via the CirrusSearch extension).

We plan to enable this improved search by default on all wikis soon (around August 1, 2017). If you have any objections to this - please raise them with the Discovery team via email or on this announcement's discussion page. Like most Mediawiki configuration parameters, the functionality can be configured per wiki. Once the improved search becomes the default, you can still access the old mode using &fuzzy=0 in the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=0

Please note that since Special:Undelete is an admin-only feature, this search capability is also only accessible to wiki admins.

આભાર ! CKoerner (WMF) (talk) ૦૦:૦૯, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૧૭ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

I need help reviewing a Global RFC[ફેરફાર કરો]

Dear admins, I am preparing a Global Request for Comments about financial support for admins that might be relevant for you .

Can you please review the draft and give me some feedback about how to improve it? Thank you.

MassMessage sent by Micru on ૨૩:૩૦, ૭ જૂન ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

New Wikimedia password policy and requirements[ફેરફાર કરો]

CKoerner (WMF) (talk) ૦૨:૫૧, ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Wikipedia Asian Month jury work[ફેરફાર કરો]

આ ચર્ચા પૂરી થઈ ગઈ છે અને તેને બંધ જાહેર કરવામાં આવી છે: ચર્ચા જોવા માટે વિસ્તારો પર ક્લિક કરો

@Dsvyas અને Aniket: Since the Juror of Wikipedia Asian Month 2019 is not active we need the Administrators of this Wikipedia to step forward to review the articles. The link for submitted articles can we found at fountain tool. Please let me know if you are available for this task. Thank you--Tiven2240 (ચર્ચા) ૦૮:૪૫, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

@Tiven2240: Having served on Wikipedia Asian Month earlier, I would love to carry out this but unfortunately, for some time I am heavily tied-up in some personal duties. Thanks for considering me, but apology. --A. Bhatt (ચર્ચા) ૧૧:૦૭, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Tiven2240: Thanks for bringing this to our notice. I will review those articles. Can you please let me know what the deadline is for completing review?--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૨૨, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Dsvyas: Thank you for your offer to help. I have created a subpage at વિકિપીડિયા:એશિયાઈ માસ ૨૦૧૯/Jury hope this helps. Feel free to contact me if any issues. Thank you --Tiven2240 (ચર્ચા) ૧૯:૪૪, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Tiven2240: Thank you once again for quickly creating the page. As there are not many articles, I will aim to complete review by this weekend. Just out of curiocity, how do you identify those articles? As I could not see any template/indication on the actual articles highlighting them as part of this exercise.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૦:૧૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Dsvyas: in order to qualify to WAM, an article must be added to fountain tool. The tool for Gujarati language is here and I have taken these articles from there. Since the tool administrator Is not much active it's not possible for me to add you in jury of the tool very soon so I have made this subpage. I'll ask the tool Administrator to arrange it once you review these articles. Happy reviewing :) --Tiven2240 (ચર્ચા) ૨૦:૫૬, ૧૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Dsvyas:Any updates? We have to send mass message tommorow. Regards --Tiven2240 (ચર્ચા) ૨૧:૩૫, ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Tiven2240: Please accept my apologies for being late in providing you update here. I have reviewed the articles and they are all good. Have updated વિકિપીડિયા:એશિયાઈ માસ ૨૦૧૯/Jury as well.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૪૬, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
@Dsvyas:, I am very thankful for your cooperation and help for Making Wikipedia Asian Month a successful event on this Wikipedia. I also would like to congratulate @Vijay B. Barot: for being The Wikipedia Asian Month Ambassador from the Gujarati Wikipedia. Thank you. --Tiven2240 (ચર્ચા) ૨૦:૦૪, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]
Belated Thank you @Tiven2240: for the entire procedure and also thankful to @Dsvyas: for jury work. --Vijay B. Barot (ચર્ચા) ૧૮:૫૩, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]