સભ્યની ચર્ચા:Snehrashmi

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી
(સભ્યની ચર્ચા:Vijay B. Barot થી અહીં વાળેલું)

Invitation to Organize Feminism and Folklore 2024 Writing Competition[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

Dear Snehrashmi,

Hope you are doing well, Wishing you a Happy New Year!.

We extend a heartfelt invitation to you to organize the Feminism and Folklore 2024 writing competition, which is scheduled to take place from February 1, 2024, to March 31, 2024. This year's edition of Feminism and Folklore will concentrate on feminism, women's issues, and gender-focused topics, aligning with a Wiki Loves Folklore gender gap focus and featuring a folk culture theme on Wikipedia.

This year we have created two new Tools for the Feminism and Folklore project. The tool is called Campwiz. This tool is created by the international Tech team of Wiki Loves Folkore especially crafted for Feminism and Folklore project. The tool works as same as fountain or dashboard but has extra abilities required for jury and submission of articles.

To create a new campaign on Campwiz, organizers to follow these steps:

 1. Go to the tool link: https://tools.wikilovesfolklore.org/
 2. Select your wiki on which you want to organize the campaign (enter the name or short code, such as "gu" for ગુજરાતી વિકિપીડિયા).
 3. Give your campaign a name example "Feminism and Folklore 2024 on ગુજરાતી વિકિપીડિયા)".
 4. Select the start and end dates (note: keep your start date as Feb 1 and end date as March 31).
 5. Provide a description for your campaign (you can briefly describe the campaign in this section).
 6. Make sure to keep the checkboxes ticked for "Allow users to submit articles that were not created but expanded." if you want to use the campaign for expanded articles also.
 7. Keep minimum added bytes as 4000 and minimum added words as 400 and click next.
 8. In the jury section, keep the checkboxes ticked for "Allow jury members to participate in the campaign" and "Prevent jury members from seeing each other's votes." As per your preference.
 9. Under the jury search box, type the username of your jury and click on the "+" button to add; you can add multiple jury members.
 10. Click next to review and then click on save.

With this we have also created a Missing article tool. This tool identifies articles in the English Wikipedia that are absent from your native language Wikipedia. You can customize your selection criteria, and our tool will provide you with a table displaying the missing articles along with suggested titles. You also have the option to download the list in both CSV and wikitable formats.

Both tools, the Missing Article Tool and the Campwiz Tool, are now available for public use during the Feminism and Folklore campaign. You can find more information about these tools here: https://tools.wikilovesfolklore.org/

There are also some changes in the rules and criteria's. Please go through the rules below.

 1. Minimum Length: The expanded or new article should have a minimum of 4000 bytes or 400 words, ensuring sufficient depth and coverage of the chosen topic. The local organizers are free to choose the minimum length criteria as per needs of their local Wikipedia and must be clearly mention on local project page.
 2. Language Quality: Articles should not be poorly machine-translated, ensuring that language quality and readability are maintained at a high standard.
 3. Timeline of Creation or Expansion: The article should be created or expanded between 1 February and 31 March, aligning with the specified contest timeline.
 4. Theme Relevance: Articles should directly address the theme of feminism and folklore, exploring connections between gender, cultural traditions, and intangible heritage.
 5. No Orphaned Articles: Articles must not be orphaned, meaning they should be linked from at least one other article to ensure visibility within the Wikipedia ecosystem.
 6. No Copyright violations: There should be no copyright violations, and articles should adhere to local Wikipedia policies on notability, ensuring that the content meets the standards for notability.
 7. Adequate references and Citations: Each article should include proper references and citations following local Wikipedia policies, ensuring the reliability and credibility of the information presented.

Learn more about the contest details and prizes on our project page here. Should you require any assistance, please feel free to contact us on our meta talk page or via email.

We eagerly anticipate your enthusiastic coordination and participation in Feminism and Folklore 2024.

Thank you and Best wishes,

Feminism and Folklore 2024 International Team

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૨:૨૧, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]

Organising Feminism and Folklore[ફેરફાર કરો]

Hello Community Organizers,

Thank you for organising Feminism and Folklore writing competition on your wiki. We congratulate you in joining and celebrating our cultural heritage and promoting gender equality on Wikipedia.

To encourage boost for the contributions of the participants, we're offering prizes for Feminism and Folklore local prizes. Each Wikipedia will have three local winners:

 • First Prize: $15 USD
 • Second Prize: $10 USD
 • Best Jury Article: $5 USD

All this will be in gift voucher format only. Kindly inform your local community regarding these prizes and post them on the local project page

The Best Jury Article will be chosen by the jury based on how unique the article is aligned with the theme. The jury will review all submissions and decide the winner together, making sure it's fair. These articles will also be featured on our social media handles.

We're also providing internet and childcare support to the first 50 organizers and Jury members for who request for it. Remember, only 50 organizers will get this support, and it's given on a first-come, first-served basis. The registration form will close after 50 registrations, and the deadline is March 15, 2024. This support is optional and not compulsory, so if you're interested, fill out the form here.

Each organizer/jury who gets support will receive $30 USD in gift voucher format, even if they're involved in more than one wiki. No dual support will be provided if you have signed up in more than one language. This support is meant to appreciate your volunteer support for the contest.

We also invite all organizers and jury members to join us for office hours on Saturday, March 2, 2024. This session will help you understand the jury process for both contests and give you a chance to ask questions. More details are on meta page.

Let's celebrate our different cultures and work towards gender equality on Wikipedia!

Best regards,

Rockpeterson

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૧:૨૬, ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]

રુક્મિણી લક્ષ્મીપતિનું સબમિશન[ફેરફાર કરો]

આ લેખમાં ભલે બાઇટ્સ પૂરતા છે પરંતુ લેખમાં શબ્દોની સંખ્યા ઘણી ઓછી છે માટે સબમિશન હાલમાં સ્વીકારતો નથી. હા, એ વાત સાચી કે સ્પર્ધાના નિયમ મુજબ બાઇટ્સ કે શબ્દો, બેમાંથી એકનું ધોરણ મેળવવું જરુરી છે, પણ અહીં તો માંડ ૨૦૦ શબ્દો છે જે ગુજરાતી વિકિપીડિયા અનુસાર સ્ટબ કક્ષાનો લેખ બને છે. તમારા બીજા એકબે લેખો ૪૦૦ કરતા ઓછા શબ્દોના હતા, પરંતુ તેમાં ૩૮૦-૩૯૦ શબ્દો હોવાથી તેમને સ્વીકાર્યા છે.

આ લેખનું થોડું વિસ્તરણ કરો તો એને સ્વીકારવાથી અન્ય સ્પર્ધકોને અન્યાય થયા જેવી પરિસ્થિતી ન ઊભી થાય. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૨:૦૫, ૨૬ માર્ચ ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]

નમસ્કાર @Dsvyas, આપના દિશાનિર્દેશ માટે આભાર. રુક્મિણી લક્ષ્મીપતિ લેખમાં વિષય સામગ્રી ઉમેરી લેખનું વિસ્તરણ કરેલ છે. જોકે, હાલ લેખની શબ્દસંખ્યાને ૪૦૦ પાર કરવામાં હું સફળ રહ્યો નથી. હાલની સ્થિતિએ લેખમાં ૩૬૫ જેટલા શબ્દો છે. હજુ મારી પાસે વધુ વિષયવસ્તુ ઉમેરવા માટે એક દિવસનો સમય છે. પરંતુ હું ચીલાચાલુ સામગ્રી ઉમેરી કે વાક્યરચનાઓમાં ફેરબદલ કરીને શબ્દસંખ્યા વધારવાના પક્ષે નથી. હાલની સ્થિતિએ લેખ સામગ્રી આપના મૂલ્યાંકન ધારાધોરણોને સંતોષી શકે તેમ હોય તો જ લેખને સ્વીકૃત કરશો. ૪૦૦ શબ્દોના માપદંડ પ્રમાણે આપ ઈચ્છો તો મારા અન્ય લેખોને પણ અસ્વીકૃત કરી શકો છો. નિર્ણાયક તરીકે આપનો જે પણ નિર્ણય હશે તે મને માન્ય રહેશે. હાલ પૂરતી મારા તરફથી આપને એટલી જ વિનંતી છે કે જે પણ લેખોના મૂલ્યાંકન બાબતે આપે દિશાનિર્દેશ આપ્યા છે તે લેખોનું મૂલ્યાંકન સ્પર્ધાનો સમયગાળો પૂરો થયા પછી કરશો જેથી કરીને કદાચ કોઈ યોગ્ય માહિતી હાથ લાગે તો ઉમેરી શકાય. આભાર.સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૦૯:૦૫, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]
આભાર @Snehrashmi, ૩૬૫ શબ્દો પૂરતા છે. આમ પણ શબ્દો અથવા બાઇટ્સ, બેમાંથી એકનું ધારાધોરણ સચવાય એ પ્રતિયોગિતાનો નિયમ છે. મારી ટિપ્પણી લેખ અત્યંત ટૂંકો હોવાને કારણે હતી, પરંતુ હવે ૩૬૫ને લગભગ ૪૦૦ ગણી શકું તેમ છું અને બાઇટ્સ તો પહેલેથી જ પૂરતા હતા. લેખના વિસ્તરણ માટે ઘણોઘણો આભાર. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૩:૫૨, ૨ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]

Next Steps and Feedback Request for Feminism and Folklore Organizers[ફેરફાર કરો]

Dear Organizer,

I hope this message finds you well.

First and foremost, I want to extend my gratitude to you for your efforts in organizing the Feminism and Folklore campaign on your local Wikipedia. Your contribution has been instrumental in bridging the gender and folk gap on Wikipedia, and we truly appreciate your dedication to this important cause.

As the campaign draws to a close, I wanted to inform you about the next steps. It's time to commence the jury process using the CampWiz or Fountain tool where your campaign was hosted. Please ensure that you update the details of the jury, campaign links and the names of organizers accurately on the sign-up page.

Once the jury process is completed, kindly update the results page accordingly. The deadline for jury submission of results is April 30, 2024. However, if you find that the number of articles is high and you require more time, please don't hesitate to inform us via email or on our Meta Wiki talk page. We are more than willing to approve an extension if needed.

Should you encounter any issues with the tools, please feel free to reach out to us on Telegram for assistance. Your feedback and progress updates are crucial for us to improve the campaign and better understand your community's insights.

Therefore, I kindly ask you to spare just 10 minutes to share your progress and achievements with us through a Google Form survey. Your input will greatly assist us in making the campaign more meaningful and impactful.

Here's the link to the survey: Survey Google Form Link

Thank you once again for your hard work and dedication to the Feminism and Folklore campaign. Your efforts are deeply appreciated, and we look forward to hearing from you soon.

Warm regards,

Feminism and Folklore International Team #WeTogether

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૩:૫૬, ૭ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]

આભાર અને અભિનંદન[ફેરફાર કરો]

શ્રી. સ્નેહરશ્મી, આપે નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ ૨૦૨૪ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો તે બદલ આપનો આભાર માનું છું. સ્પર્ધામાં સબમિટ કરેલા લેખોનું મુલ્યાંકન પૂર્ણ થયું છે અને અહેવાલ અંતર્ગત સ્પર્ધાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આપે સ્પર્ધા અંતર્ગત નવા બનાવેલા અને વિસ્તારેલા બધા જ લેખો સ્વીકૃતિ પામ્યા છે અને પરિણામે ૨૨ ગુણ સાથે આપ આ સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યા છો, જેના માટે સવિશેષ અભિનંદન. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૪:૩૭, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]

આભાર નિર્ણાયકશ્રી. સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૧૫:૪૪, ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]

આપના નીચેના લેખોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે[ફેરફાર કરો]

છેલ્લી અપડેટ બાદ નીચેના નવા લેખોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે:

 • અપ્સરા ( Dsvyas એ ચકાસણી કરી; સ્થિતિ = approved)
 • ઘૃતાચી ( Dsvyas એ ચકાસણી કરી; સ્થિતિ = approved)
 • અંજની ( Dsvyas એ ચકાસણી કરી; સ્થિતિ = approved)

જો આપે હા કહી હશે તો જ કેમ્પવિઝ બોટ આ યાદી મોકલશે. - CampWiz Bot (ચર્ચા) ૦૩:૩૮, ૧૬ એપ્રિલ ૨૦૨૪ (IST)[ઉત્તર]