સભ્યની ચર્ચા:Snehrashmi

Page contents not supported in other languages.
વિકિપીડિયામાંથી

Request for filling up Google Form for Feminism and Folklore 2023[ફેરફાર કરો]

logo.svg
logo.svg

Greetings Organisers,

We appreciate your enthusiasm for Feminism and Folklore and your initiative in setting up the competition on your local wikipedia. We would want to learn more about the needs of your community and for that please fill out the google form (here) as soon as possible so that we can plan and adapt the demands according to your specifications. By February 8, 2023, all entries for this form will be closed. Do share about the contest on your local Wikipedia. Ask your local administrator to add Feminism and Folklore to Mediawiki:Sitenotice. Create your own or see an example on meta

Also a reminder regarding the prior Google form sent for Internet and Childcare Support Financial Aid (this). Anyone who hasn't already filled it out has until February 5, 2023 to do so.

Feel free to contact us via talkpage if you have any questions or concerns.

Thanks and Regards,

Feminism and Folklore 2023 International Team

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૦:૧૧, ૩૦ જાન્યુઆરી ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Women's Month Datathon on Commons[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

Hope you are doing well. CIS-A2K and CPUG have planned an online activity for March. The activity will focus on Wikimedia Commons and it will begin on 21 March and end on 31 March 2023. During this campaign, the participants will work on structure data, categories and descriptions of the existing images. We will provide you with the list of the photographs that were uploaded under those campaigns, conducted for Women’s Month.

You can find the event page link here. We are inviting you to participate in this event and make it successful. There will be at least one online session to demonstrate the tasks of the event. We will come back to you with the date and time.

If you have any questions please write to us at the event talk page Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૨૩:૩૯, ૧૨ માર્ચ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Women's Month Datathon on Commons Online Session[ફેરફાર કરો]

Dear Wikimedian,

Hope you are doing well. As we mentioned in a previous message, CIS-A2K and CPUG have been starting an online activity for March from 21 March to 31 March 2023. The activity already started yesterday and will end on 31 March 2023. During this campaign, the participants are working on structure data, categories and descriptions of the existing images. The event page link is here. We are inviting you to participate in this event.

There is an online session to demonstrate the tasks of the event that is going to happen tonight after one hour from 8:00 pm to 9:00 pm. You can find the meeting link here. We will wait for you. Regards MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૯:૦૮, ૨૨ માર્ચ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Feminism and Folklore 2023 has been extended[ફેરફાર કરો]

logo.svg
logo.svg

Greetings Organizers,

Greetings from Feminism and Folklore International Team,

We are pleased to inform you that Feminism and Folklore an international writing contest on your local Wikipedia has been extended till the 15th of April 2023. This is the last chance of the year to write about feminism, women biographies and gender-focused topics such as folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more

We would like to have your immense participation in the writing contest to document your local Folk culture on Wikipedia. You can also help with the translation of project pages and share a word in your local language.

Organizers have been notified some instructions on mail. Please get in touch via email if you need any assistance.

Best wishes,

International Team Feminism and Folklore. --MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૯:૫૮, ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ પ્રતિયોગિતા[ફેરફાર કરો]

ફોન્ટેન ટૂલ ફરી પાછું ખુલ્યું છે, આપ આ બે દિવસમાં વધુ લેખોનું સબમિશન કરી શકો છો. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૨૦:૫૩, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

નારીવાદ અને લોકસંસ્કૃતિ પ્રતિયોગિતાનું પરિણામ[ફેરફાર કરો]

અભિનંદન, તમે સબમિટ કરેલા બધાંજ લેખો ઉત્તમ ગુણવત્તના હતા, આમ તમને ૧૩ લેખો માટે ૧૩ ગુણાંક ંઅલે છે અને તે સાથે તમે આ પ્રતિયોગિતામાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યાં છો. તમે આ પ્રતિયોગિતા દરમ્યાન બનાવેલા અમુક લેખોને આ માસનો ઉમદા લેખ શ્રેણી હેઠળ પણ સમાવિષ્ટ કરવામાં આવશે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૦૪:૨૧, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

આભાર... સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૦૮:૫૪, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ઉમદા લેખ[ફેરફાર કરો]

અભિનંદન, તમે નવો બનાવેલો લેખ અહલ્યા ઉમદા લેખ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે અને તેને મુખપૃષ્ઠ પર દર્શાવવામાં આવશે. ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૭:૧૯, ૧૭ એપ્રિલ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

ખૂબ ખૂબ આભાર, પ્રબંધક શ્રી... સ્નેહરશ્મિ (ચર્ચા) ૦૮:૫૩, ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Feminism and Folklore 2023 has ended, What's Next?[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

Dear Snehrashmi,

Feminism and Folklore 2023 writing competition has ended. We thank you for organizing it on your local Wikipedia and help in document folk cultures and women in folklore in different regions of the world on Wikipedia. What's next?

  1. Please complete the jury on or before 15th of May 2023.
  2. Email us on support@wikilovesfolklore.org the Wiki usernames of top three users with most accepted articles in local contest.
  3. Write the information about the winners on the projects Meta Wiki Results page
  4. You can also put the names of the winners on your local project page.
  5. We will be contacting the winners in phased manner for distribution of prizes.

Feel free to contact us via mail or talkpage if you need any help, clarification or assistance.

Thanks and regards,

International Team
Feminism and Folklore

Feminism and Folklore 2023 - Local prize winners[ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

Congratulations on your remarkable achievement of winning a local prize in the Feminism and Folklore 2023 writing competition! We greatly appreciate your valuable contribution and the effort you put into documenting your local Folk culture and Women on Wikipedia. To ensure you receive your prize, please take a moment to complete the preferences form before the 1st of July 2023. You can access the form by clicking here. We kindly request you to submit the form before the deadline to avoid any potential disappointments.

If you have any questions or require further assistance, please do not hesitate to contact us via talkpage or Email. We are more than happy to help.

Best wishes,

FNF 2023 International Team

Stay connected  

MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૧૬:૧૭, ૧૦ જૂન ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Feminism and Folklore 2023 - A Heartfelt Appreciation for Your Impactful Contribution![ફેરફાર કરો]

Please help translate to your language

Dear Wikimedian,

We extend our sincerest gratitude to you for making an extraordinary impact in the Feminism and Folklore 2023 writing competition. Your remarkable dedication and efforts have been instrumental in bridging cultural and gender gaps on Wikipedia. We are truly grateful for the time and energy you've invested in this endeavor.

As a token of our deep appreciation, we'd love to send you a special postcard. It serves as a small gesture to convey our immense thanks for your involvement in the competition. To ensure you receive this token of appreciation, kindly fill out this form by August 15th, 2023.

Looking ahead, we are thrilled to announce that we'll be hosting Feminism and Folklore in 2024. We eagerly await your presence in the upcoming year as we continue our journey to empower and foster inclusivity.

Once again, thank you for being an essential part of our mission to promote feminism and preserve folklore on Wikipedia.

With warm regards,

Feminism and Folklore International Team.

--MediaWiki message delivery (ચર્ચા) ૦૦:૦૭, ૨૬ જુલાઇ ૨૦૨૩ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]