સૌથી વધુ શ્રેણીઓ ધરાવતાં પાનાં

Jump to navigation Jump to search

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૧:૨૯, ૨૮ મે ૨૦૨૦એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. હિલેરી ક્લિન્ટન‏‎ (૫૪ શ્રેણીઓ)
 2. અલિસિયા કીઝ‏‎ (૪૯ શ્રેણીઓ)
 3. આર્નોલ્ડ શ્વાર્ઝેનેગર‏‎ (૪૫ શ્રેણીઓ)
 4. પેટ બ્યુકેનન‏‎ (૪૨ શ્રેણીઓ)
 5. એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલ‏‎ (૪૧ શ્રેણીઓ)
 6. કુ ક્લક્સ ક્લાન‏‎ (૪૦ શ્રેણીઓ)
 7. સ્લમડોગ મિલિયોનેર‏‎ (૩૯ શ્રેણીઓ)
 8. ડોનાલ્ડ બ્રેડમેન‏‎ (૩૯ શ્રેણીઓ)
 9. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર‏‎ (૩૬ શ્રેણીઓ)
 10. મધર ટેરેસા‏‎ (૩૫ શ્રેણીઓ)
 11. રોજર ફેડરર‏‎ (૩૫ શ્રેણીઓ)
 12. એલેક્સ ફર્ગ્યુસન‏‎ (૩૪ શ્રેણીઓ)
 13. સિલ્વેસ્ટર સ્ટેલોન‏‎ (૩૪ શ્રેણીઓ)
 14. બોરિસ બેકર‏‎ (૩૩ શ્રેણીઓ)
 15. બ્રાયન લારા‏‎ (૩૨ શ્રેણીઓ)
 16. પેલે‏‎ (૩૨ શ્રેણીઓ)
 17. ગલ્ફ વોર‏‎ (૩૨ શ્રેણીઓ)
 18. એશિયાના દેશોની સૂચિ‏‎ (૩૨ શ્રેણીઓ)
 19. સેલિન ડીયોન‏‎ (૩૨ શ્રેણીઓ)
 20. ચે ગૂવેરા‏‎ (૩૨ શ્રેણીઓ)
 21. રફેલ નડાલ‏‎ (૩૧ શ્રેણીઓ)
 22. લક્ષ્મી મિત્તલ‏‎ (૩૧ શ્રેણીઓ)
 23. પ્રિન્સ ચાર્લ્સ‏‎ (૩૦ શ્રેણીઓ)
 24. સ્ટેફી ગ્રાફ‏‎ (૩૦ શ્રેણીઓ)
 25. એના નિકોલ સ્મિથ‏‎ (૨૯ શ્રેણીઓ)
 26. એરિક શ્મિટ‏‎ (૨૯ શ્રેણીઓ)
 27. મોહમ્મદ રફી‏‎ (૨૮ શ્રેણીઓ)
 28. એડિડાસ‏‎ (૨૮ શ્રેણીઓ)
 29. પલ્‍પ ફિક્શન (ફિલ્‍મ)‏‎ (૨૮ શ્રેણીઓ)
 30. બાપ્તિસ્મા (બૅપ્ટિઝમ)‏‎ (૨૮ શ્રેણીઓ)
 31. હિરોશિમા અને નાગાસાકી પરનો અણુ હુમલો‏‎ (૨૮ શ્રેણીઓ)
 32. રોમાનિયા‏‎ (૨૮ શ્રેણીઓ)
 33. કરી (મસાલેદાર રસાવાળી વાની)‏‎ (૨૮ શ્રેણીઓ)
 34. સુનીતા વિલિયમ્સ‏‎ (૨૮ શ્રેણીઓ)
 35. રચેલ વેઇઝ‏‎ (૨૮ શ્રેણીઓ)
 36. મામૂટી‏‎ (૨૭ શ્રેણીઓ)
 37. આર. કે. નારાયણ‏‎ (૨૭ શ્રેણીઓ)
 38. ઇંગ્લેન્ડના એલિઝાબેથ પ્રથમ‏‎ (૨૭ શ્રેણીઓ)
 39. બુર્જ દુબઈ‏‎ (૨૭ શ્રેણીઓ)
 40. સેર્ગેઈ બ્રિન‏‎ (૨૭ શ્રેણીઓ)
 41. રાઈટ બંધુઓ‏‎ (૨૭ શ્રેણીઓ)
 42. એન્ડ્રુ કાર્નેગી‏‎ (૨૬ શ્રેણીઓ)
 43. આઇપેડ (iPad)‏‎ (૨૬ શ્રેણીઓ)
 44. કેસ્પિયન સમુદ્ર‏‎ (૨૬ શ્રેણીઓ)
 45. રેનો‏‎ (૨૬ શ્રેણીઓ)
 46. ઍલન ટ્યુરિંગ‏‎ (૨૫ શ્રેણીઓ)
 47. બકિંગહામ પેલેસ‏‎ (૨૫ શ્રેણીઓ)
 48. ઍરોસ્મિથ‏‎ (૨૫ શ્રેણીઓ)
 49. પૃથ્વી‏‎ (૨૫ શ્રેણીઓ)
 50. કોર્બીન બ્લુ‏‎ (૨૫ શ્રેણીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)