"વિજ્ઞાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (59.182.143.142 (talk)દ્વારા ફેરફરોને અમિતાભ દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધાર...)
{{Link FA|nl}}
{{Link FA|tr}}
વિજ્ઞાન એક એવુ વીશીષ્ટ જ્ઞાન છે જે બધા સજીવો વીચારી તેને આજમાવી શકે છે આ યુગ જડપી યુગ છે પણ આ યુગ ને કારણે આપણા જીવન ઉપર ગંભીર મસ્યા મેલી છે જે પ્રદુષણ છે
Anonymous user

દિશાશોધન મેનુ