વૈકલ્પિક સારવારોની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી

આ લેખ વૈકલ્પિક સારવારોની યાદી છે

[ફેરફાર કરો]

 • કમ્પો
 • ક્વિ
 • કિગોન્ગ
 • કાલ્પનિક ઉપચાર
 • કાદવ થેરેપી
 • કોલોન હાઈડ્રોથેરપી (મોટા આંતરડાની જળચિકિત્સા)
 • કપિંગ (અલ-હીજામા)

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • ઘરગથ્થું ઉપચાર

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • ઝાંગ ફુ પ્રણાલી

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • ધાર્મિક અભિગમ વસવાટ
 • ધાર્મિક અભિગમ મેડિસિન

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • યોગ
 • યોનિ સ્પા
 • યૂનાની ચિકિત્સા 
 • યુરોપથ્ય
 • યુરિન થેરાપી

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

 • ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થેરાપી
 • ઇલેક્ટ્રો હોમિયોપેથી
 • ઇન્દ્રિયાતીત ધ્યાન

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

[ફેરફાર કરો]

અં[ફેરફાર કરો]