કોસી વિભાગ (પ્રમંડલ)

વિકિપીડિયામાંથી

કોસી વિભાગ (પ્રમંડલ) ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા બિહાર રાજ્યના ૯ પ્રશાસનિક વિભાગો પૈકીનો એક વિભાગ છે. કોસી વિભાગ (પ્રમંડલ)નું મુખ્ય મથક સહરસા ખાતે આવેલું છે. કોસી વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળ મધેપુરા જિલ્લો, સહરસા જિલ્લો, અને સુપૌલ જિલ્લો એમ ત્રણ જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે.