ભાગલપુર વિભાગ (પ્રમંડલ)

વિકિપીડિયામાંથી

ભાગલપુર વિભાગ (પ્રમંડલ) ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા બિહાર રાજ્યના ૯ પ્રશાસનિક વિભાગો પૈકીનો એક વિભાગ છે. ભાગલપુર વિભાગ (પ્રમંડલ)નું મુખ્ય મથક ખાતે આવેલું છે. ભાગલપુર વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળ બાંકા જિલ્લો અને ભાગલપુર જિલ્લો એમ બે જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે.