બાંકા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

બાંકા જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. બાંકા જિલ્લાનું મુખ્યાલય બાંકા ખાતે આવેલું છે. બાંકા જિલ્લો ભાગલપુર વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.