ખગડિયા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

ખગડિયા જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. ખગડીયા જિલ્લાનું મુખ્યાલય ખગડીયા ખાતે આવેલું છે. ખગડીયા જિલ્લો મુંગેર વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.