ગયા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગયા જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. ગયા જિલ્લાનું મુખ્યાલય ગયા ખાતે આવેલું છે. ગયા જિલ્લો મગધ વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.