બેગૂસરાય જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

બેગૂસરાય જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. બેગૂસરાય જિલ્લાનું મુખ્યાલય બેગૂસરાય ખાતે આવેલું છે. બેગૂસરાય જિલ્લો દરભંગા વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.