બેગૂસરાય જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

બેગૂસરાય જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. બેગૂસરાય જિલ્લાનું મુખ્યાલય બેગૂસરાય ખાતે આવેલું છે. બેગૂસરાય જિલ્લો દરભંગા વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.