મુંગેર જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

મુંગેર જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. મુંગેર જિલ્લાનું મુખ્યાલય મુંગેર ખાતે આવેલું છે. મુંગેર જિલ્લો મુંગેર વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.