ઔરંગાબાદ જિલ્લો (બિહાર)

વિકિપીડિયામાંથી

ઔરંગાબાદ જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. ઔરંગાબાદ જિલ્લાનું મુખ્યાલય ઔરંગાબાદ, બિહાર ખાતે આવેલું છે. ઔરંગાબાદ જિલ્લો મગધ વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.

જિલ્લામાંથી બે નદીઓ પસાર થાય છે: ૧. સોન નદી, ૨. પુનપૂન નદી