સમસ્તીપુર જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

સમસ્તીપુર જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. સમસ્તીપુર જિલ્લાનું મુખ્યાલય સમસ્તીપુર ખાતે આવેલું છે. સમસ્તીપુર જિલ્લો દરભંગા વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.