નવાદા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

નવાદા જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. નવાદા જિલ્લાનું મુખ્યાલય નવાદા ખાતે આવેલું છે. નવાદા જિલ્લો મગધ વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.