સહરસા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

સહરસા જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. સહરસા જિલ્લાનું મુખ્યાલય સહરસા ખાતે આવેલું છે. સહરસા જિલ્લો કોસી વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.