બક્સર જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

બક્સર જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. બક્સર જિલ્લાનું મુખ્યાલય બક્સર ખાતે આવેલું છે. બક્સર જિલ્લો પટણા વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.