શિવહર જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

શિવહર જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. શિવહર જિલ્લાનું મુખ્યાલય શિવહર ખાતે આવેલું છે. શિવહર જિલ્લો તિરહુત વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.