પટણા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

પટણા જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. પટણા જિલ્લાનું મુખ્યાલય પટણા ખાતે આવેલું છે. પટણા જિલ્લો પટણા વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.