શેખપુરા જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

શેખપુરા જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. શેખપુરા જિલ્લાનું મુખ્યાલય શેખપુરા ખાતે આવેલું છે. શેખપુરા જિલ્લો મુંગેર વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.