અરવલ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

અરવલ જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. અરવલ જિલ્લાનું મુખ્યાલય અરવલ ખાતે આવેલું છે. અરવલ જિલ્લો મગધ વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.