પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લો અથવા મોતિહારી જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લાનું મુખ્યાલય મોતિહારી ખાતે આવેલું છે. પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લો તિરહુત વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.