પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લો અથવા મોતિહારી જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લાનું મુખ્યાલય મોતિહારી ખાતે આવેલું છે. પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લો તિરહુત વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.