ભાગલપુર જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

ભાગલપુર જિલ્લો ભારત દેશના બિહાર રાજ્યના ૩૮ જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. ભાગલપુર જિલ્લાનું મુખ્યાલય ભાગલપુર ખાતે આવેલું છે. ભાગલપુર જિલ્લો ભાગલપુર વિભાગ (પ્રમંડલ)ના પ્રશાસન હેઠળનો એક જિલ્લો છે.