લખાણ પર જાઓ

ઝાંસી પ્રાંત

વિકિપીડિયામાંથી
ઝાંસી પ્રાંત

ઝાંસી પ્રાંત (Jhansi division) એ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા વહીવટી પ્રાતો પૈકીનો એક પ્રાંત છે. હાલમાં (૨૦૦૫) આ પ્રાંતમાં નીચે પ્રમાણેના જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.