લખાણ પર જાઓ

દેવીપાટન પ્રાંત

વિકિપીડિયામાંથી
દેવીપાટન પ્રાંત

દેવીપાટન પ્રાંત (Devipatan division) એ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા વહીવટી પ્રાતો પૈકીનો એક પ્રાંત છે. હાલમાં (૨૦૦૫) આ પ્રાંતમાં નીચે પ્રમાણેના જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.