લખાણ પર જાઓ

લખનૌ પ્રાંત

વિકિપીડિયામાંથી
ઉત્તર પ્રદેશના પ્રાંતો

લખનૌ પ્રાંત (Lucknow division) એ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા વહીવટી પ્રાતો પૈકીનો એક પ્રાંત છે. હાલમાં (૨૦૦૫) આ પ્રાંતમાં નીચે પ્રમાણેના જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.