મેરઠ પ્રાંત

વિકિપીડિયામાંથી
મેરઠ પ્રાંત અને જિલ્લાઓ     બાગપત     મેરઠ     ગાજિયાબાદ     હાપુર     ગૌતમ બુદ્ધ નગર     બુલન્દશહેર

મેરઠ પ્રાંત (Meerut division) એ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા વહીવટી પ્રાતો પૈકીનો એક પ્રાંત છે. હાલમાં (૨૦૦૫) આ પ્રાંતમાં નીચે પ્રમાણેના જિલ્લાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.