ગાજિયાબાદ જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

ગાજિયાબાદ જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા સૌથી મોટા એવા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૭૫ (પંચોતેર) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. વહીવટી દૃષ્ટિએ આ જિલ્લાનો સમાવેશ મેરઠ પ્રાંતમાં કરવામાં આવેલ છે. ગાજિયાબાદ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક ગાજિયાબાદ શહેરમાં આવેલું છે.