હમીરપુર જિલ્લો, ઉત્તર પ્રદેશ

વિકિપીડિયામાંથી

હમીરપુર જિલ્લો, ઉત્તર પ્રદેશ ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા સૌથી મોટા એવા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૭૫ (પંચોતેર) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. હમીરપુર જિલ્લા, ઉત્તર પ્રદેશનું મુખ્ય મથક હમીરપુર શહેરમાં આવેલું છે.