લખાણ પર જાઓ

બુલન્દ શહેર જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

બુલન્દ શહેર જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા સૌથી મોટા એવા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૭૫ (પંચોતેર) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. બુલન્દ શહેર જિલ્લાનું મુખ્યાલય બુલન્દ શહેરમાં છે. વહીવટી દૃષ્ટિએ આ જિલ્લાનો સમાવેશ મેરઠ પ્રાંતમાં કરવામાં આવેલ છે.