કૌશમ્બી જિલ્લો

વિકિપીડિયામાંથી

કૌશમ્બી જિલ્લો ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા સૌથી મોટા એવા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૭૫ (પંચોતેર) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. કૌશમ્બી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક કૌશમ્બી શહેરમાં આવેલું છે.