માંસાહારી

વિકિપીડિયામાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

આહારમાં માંસનો ઉપયોગ કરતા જીવોને માંસાહારી કહેવાય છે. આમાં જંગલી પ્રાણીઓ, જળચરો, પક્ષીઓ અન્ય જીવોનો શિકાર કરી તેનું માંસ આરોગે છે. જ્યારે અમુક માંસાહારી જીવો શિકાર કરતાં નથી, પરંતુ અન્ય મરેલાં જીવોના શરીરનું માંસ આરોગે છે. આ બધાંને માંસાહારી કહેવાય. પશુઓ જેમ કે સિંહ, વાઘ, દપડો, ચિતો, વરુ વઞેરે માંસાહારી છે. માણસો પણ માંસનો આહાર તરીકે રાંધીને ઉપયોગ કરે છે, આથી એ પણ માંસાહારી કહેવાય છે. માણસો અને પશુઓ ઉપરાંત પક્ષીઓ પણ માંસાહારી હોય છે. જેમ કે બાજ, ઞીધ, સમળી, કાગડો વઞેરે માંસાહારી છે.